Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2023.62-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 62 (2023)
Images of Paradise, Images of Utopia: The Search for Community
(Obrazy raju, obrazy utopii: w poszukiwaniu wspólnoty)

Autorzy: Karol Morawski ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: obraz imaginarium utopia raj millenaryzm rewolucja wspólnota wykluczenie
Rok wydania:2023
Liczba stron:22 (99-120)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest nie tylko przybliżenie określonych obrazów raju i utopii, które ukazują się w różnych odsłonach w domenach imaginariów europejskich na przestrzeni dziejów, lecz także ukazanie powiązań owych obrazów z domeną dyskursów politycznych dążących do zmiany status quo oraz ukonstytuowania doskonałej, harmonijnej i nieantagonistycznej wspólnoty. Stworzenie takiej wspólnoty – pomimo uniwersalistycznych wizji, które imaginaria raju i utopii implikują – niejednokrotnie opiera się na mechanizmach inkluzji i ekskluzji. Mechanizmy tego typu są charakterystyczne przede wszystkim dla maksymalistycznych wizji i idei politycznych, które dążą do rozwiązania wszelkich ludzkich problemów w sposób ostateczny i całkowity. Z takimi dążeniami należy wiązać nade wszystko rewolucyjne próby realizacji utopii, czy też budowy królestwa Bożego na ziemi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, H. (1965). On Revolution, New York: The Viking Press.
2.Baczko, B. (2001). Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła. Warszawa: PWN.
3.Baszkiewicz, J. (1993). Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej. Warszawa: PIW.
4.Bauman, Z. (1976). Socialism. The Active Utopia. London George: Alen & Unwin Ltd.
5.Belting, H. (2014). An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body, transl. T. Dunlap. Princeton-Oxford: Princeton University Press.
6.Bloch, E. (1986). The Principle of Hope, transl. N. Plaice, S. Plaice and P. Knight, London: Basil Blackwell.
7.Bottici, Ch. (2011). Utopias and Politics. In: G. Th. Kurian (ed.). The Encyclopedia of Political Science (pp. 1732-1735) Washington: CQ Press.
8.Camus, A. (1974). The Rebel. An Essay on Man in Revolt, transl. A. Bower. New York: Alfred A. Knop.
9.Condorcet, N. de (1976). Condorcet. Selected Writtings, ed. K. M. Beker, Indianapolis: Bobbs-Merrill.
10.Delumeanu, J. (1995). History of Pariadise. The Garden of Eden in Myth and Tradition, transl. M. O’Connell. New York. Continuum.
11.Delumeanu, J. (2020). W poszukiwaniu raju, transl. A. Kuryś. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
12.Eliade, M. (1978). A History of Religious Ideas. Vol. 1: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries, trans. Willard R. Trask. Chicago: University of Chicago Press.
13.Esposito, R. (2010). Communitas. The Origin and the Destiny of Community, transl. T. Campbell. Stanford: Stanford University Press.
14.Hunt, L. (2004). Politics, Culture, and Class in the French Revolution, California: University California Press.
15.Jonas, H. (1962). Homo Pictor and the Differentia of Man. Social Research, 29 (2), 201-220.
16.Jowitt, K. (1992). New World Disorder. The Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press.
17.Kant, I. (2007). Conjectural beginning of human history. In: Kant, I. Anthropology, History, and Education, transl. M. Gregor, P. Guyer, R. B. Louden, H. Wilson, A. W. Wood, G. Zöler, A. Zweig, Cambridge: Cambridge University Press.
18.Kleszcz, L. (1997). Filozofia i utopia. Platon, biblia, Nietzsche. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
19.Laclau, E. (1990). Impossibility of Society. In: E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, (pp. 89-93). London and New York: Verso.
20.Lévi-Strauss, C. (1964). Tristes Tropiques. An anthropological study of primitive societies in Brazil, transl. J. Russell. New York: Atheneum.
21.Levitas, R. (1989) Marxism, Romanticism and Utopia: Ernst Bloch and William Morris. Radical Philosophy, 51, 27-36.
22.Maréchal, S. (2008). Le jugement dernier des rois. Taken from: The Project Gutenberg ebook of Le jugement dernier des rois, by Sylvain Maréchal, Accessed (2022,10,15).
23.Michelet, J. (1847). History of the French Revolution, trans. C. Cocks. London: G. H. Bohn.
24.Milošević, K., Stojadinović, M. (2012) Understanding for Contemporary Political Myth Through the Prism of National Identity. Philosophy, Sociology, Psychology and History, 1 (11), 77- 87.
25.Mitchell, W, J. T. (1986). Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: University of Chicago Press.
26.Plessner, H. (1994). Władza a natura ludzka. Esej o antropologii światopoglądu historycznego, transl. E. Paczkowska-Łagowska. Warszawa: PWN.
27.Sartre, J.P. (2004). The Imaginary. A Phenomenological Psychology of the Imagination, transl. J. Webber. London and New York: Routledge.
28.Schmitt, C. (2007). The Concept of the Political, transl. G. Schwab. Chicago: Chicago University Press.
29.Simut, A. (2012). Jean-Jaques Wunenburger: Theory of utopia or utopia of total theory? Caiete Echinox. Imaginaire, utopie, rationalite, 22.
30.Starobinski, J. (1982). 1789. The Emblems of Reason, transl. B. Bray. Charlottesville: University Press of Virginia.
31.Taubes, J. (2009). Occidental Eschatology, transl. D. Ratmoko. Stanford: Stanford University Press.
32.Taylor, Ch. (2004). Modern Social Imaginaries. Durham and London: Duke University Press.
33.Tismăneanu, V. (1998). Fantasies of Salvation: Democracy, Nationalism, and Myth in Post-communist Europe. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
34.Todorov, T. (2001). Podróżnicy i tubylcy. In: E. Garin (ed.), Człowiek renesansu, transl. A. Osmólska-Metrak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
35.Voegelin, E. (1952). The New Science of Politics. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.
36.Wunenburger, J.J. (2020). Mytho-logies of Politics. History and Current Events. In: I. Błocian, D. Prokudin (eds), Imagination – Art, Science and Social World (pp.15-27). Berlin: Peter Lang.