Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów

Autorzy: Katarzyna Warzecha
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: telefon komórkowy uzależnienie od telefonu komórkowego aplikacje studenci
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (797-807)

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania telefonów komórkowych (a w szczególności tych z dostępem do Internetu – smartfonów) w procesie edukacyjno-informacyjnym oraz komunikacyjnym przez śląskich studentów. W badaniach przedstawiono również zagrożenia wynikające z dysfunkcyjnego sposobu korzystania z telefonu komórkowego przez studentów (uzależnienie od rozmów prowadzonych przez telefon, wiadomości tekstowych SMS, funkcji aparatu). Niewłaściwe używanie telefonu może zdominować życie człowieka i doprowadzić do znacznego ograniczenia kontaktów towarzyskich i społecznych, co często może prowadzić do zaniedbywania osób najbliższych, szkoły lub pracy. Natomiast z drugiej, pozytywnej strony – nowe możliwości i aplikacje, w szczególności przeznaczone na smartfony, mogą usprawnić proces edukacyjny i informacyjny w szkole wyższej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ha J.H., Chin B., Prk D.H., Ryu S.H., Yu J. (2008), Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents, CyberPsychology & Behavior, 11.
2.Lu X., Watanabe J., Liu Q., Uji M., Shono M., Kitamura T. (2011), Internet and mobile phone text-messaging dependency: Factor structure and correlation with dysphoric mood among Japanese adults, Comput Human Behav. 27(5).
3.Masiak J., Pawłowska B. (2013), Porównanie nasilenia objawów uzależnienia od telefonu komórkowego u studentów z Polski, Tajwanu i z USA, Curr Probl Psychiatry, 14(4).
4.Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej, u młodzieży w wieku od 13 do 24 lat, Curr. Probl. Psychiatry, 12(4).
5.Pawłowska B., Potembska E. (2009), Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Internetu (KBUI), Bad. Schizofr., 10.
6.Rutland J.B., Sheets T., Young T. (2007), Development of a scale to measure problem use of short message service: the SMS problem use diagnostic questionnaire, CyberPsychology & Behavior, 10.
7.Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależnie-niem, w: P. Ucieklak-Jeż (red.), „Pragmata tes Oikonomias” cz. 7, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
8.Warzecha K. (2014), Internet w życiu współczesnego studenta. Cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem, w: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II, Szczecin.
9.http://komorkomania.pl/historiatelefonow/ (2014).
10.http://www.badanianadschizofrenia.org/dat/files/1016_art._nr_40_Pawlowska2.pdf (2014).
11.http://hitech.studentnews.pl/s/178/5179-Telefony-i-urzadzenia/4010642-Mobilne-aplikacje-dla-studentow.htm (2014).
12.http://www.pcformat.pl/Podreczne-pomoce-naukowe,a,1358 (2014).
13.http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html (2014).
14.www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (2014).