Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.4-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2015
Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji

Autorzy: Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Słowa kluczowe: śmierć naturalna cierpienie studenci licealiści negatywne stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczące eutanazji poglądy opinie stosowanie eutanazji eutanazja
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (65-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Eutanazja jest zjawiskiem znanym od dawna i stosowanym często na świecie; w Polsce jest niedozwolona. Wzbudza kontrowersje i wywołuje krytyczne oceny dotyczące jej tosowania wśród ludzi cierpiących i nieuleczalnie chorych. Niektórzy ludzie, powołując się na osobiste poczucie wolności i wolę decydowania o własnym życiu i czasie swojej śmierci, opowiadają się za skróceniem życia ludzi nieuleczalnie chorych i cierpiących przez eutanazję. Natomiast inni odrzucają eutanazję, motywując własne nastawienie względami religijnymi i moralnymi. W artykule ukazano opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji i negatywnego stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego wobec jej stosowania. Badania wykazały, że większość licealistów i studentów objętych nimi akceptuje eutanazję i zgadza się na stosowanie jej, a mniejszość ją odrzuca i opowiada się za śmiercią naturalną bez względu na cierpienie nieuleczalnie chorych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie E. 2007, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2.Biernat T. 2002, Światopogląd młodego pokolenia a środowisko życia codziennego, w: Edukacja a życie codzienne, red. A. Radziewicz-Winnicki, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 144–156.
3.Blalock H.M. 1977, Statystyka dla socjologów, tłum. M. Tabin, I. Topińska, J. Starzec, PWN, Warszawa.
4.Boguszewski R. 2009, Moralność Polaków po 20 latach przemian. Komunikat z badań CBOS. BS/40/2009, Warszawa, s. 10–12.
5.Boguszewski R. 2012, Aborcja, w: tenże, Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 236–250.
6.Borowik I., Doktór T. 2001, Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Nomos, Kraków.
7.Bortkiewicz P. 2000, Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Wydział Teologiczny UAM, Poznań.
8.Czupryn B. 2002, Aborcja i eutanazja jako wyraz degradacji człowieka, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, nr 9, s. 401–414.
9.Darczyński W. 1999, Postawy wobec eutanazji. Komunikat z badań CBOS. BS/134/99, Warszawa, s. 20–24.
10.Dziedzic J. 1999, Eutanazja a religijność. Badania wśród studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
11.Fletcher J. 1966, Situation Ethics. The New Morality, Westminster Press, Philadalphia.
12.Galiński Z. 1937, Zabójstwo z litości w świetle etyki katolickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
13.Gałuszka M. 1996, Eutanazja – zagęszczenie pola semantycznego, w: Umieranie bez lęku.
14.Wstęp do bioetyki kulturowej, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, PWN, Warszawa, s. 190–198.
15.Haering B. 1975, W służbie człowieka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
16.Jacórzyński W.R. 1993, Joseph Fletcher i agapizm, czyli kochaj i rób, co chcesz, „Etyka”, nr 26, s. 57–68.
17.Kohl M. 1977, Eutanasia and the Right to Life, w: Philosophical-Medical Ethic: Its Nature and Significance, eds. S.F. Spicker, H.T. Engelhardt Jr, D. Reidel, Publishing Company, Dordrecht–Boston, s. 67–85.
18.Kotarbiński T. 1975, Problemy eutanazji, „Literatura”, nr 11, s. 3–4.
19.Kotarbiński T. 1976, Medytacje o życiu godziwym, PWN, Warszawa.
20.Kowalska-Myśliwiecka S. 2006, Etos żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Na podstawie badań ankietowych w 3 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
21.Mariański J. 2003, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
22.Mariański J. 2008, Eutanazja jako antywartość rodzinna, w: tenże, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 369–373.
23.Ossowska M. 1970, Normy moralne, PWN, Warszawa.
24.Ostrowska A. 1991, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, PAN, Warszawa.
25.Schopenhauer A. 1986, Aforyzmy o mądrości życia, PWN, Warszawa.
26.Sikorski T. 1970, Eutanazja. Przyczynek do studium moralnego, „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 1, s. 465–483.
27.Ślipko T. 1970, Etyczny wymiar samobójstwa, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.