Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2015
Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Autorzy: Ewa Kochanowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: studenci edukacji wczesnoszkolnej postrzeganie starości edukacja małego dziecka
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (73-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The following study aims to discuss a way of perception of old age by studentsof pedagogy, presenting their hopes and fears associated with the periodof late adulthood. The surveyed students, as future teachers of early school education,will be responsible for shaping appropriate attitudes towards the elderlyand old age as a natural phase of human life among children. In this context,regardless of professional and methodical training in the scope of preparing childrento old age, the students’ attitude to the said phase of life and their way ofunderstanding the tasks faced by teachers of early school education in preparingchildren for proper contacts and relationships with seniors performs a key role.