Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
STUDIA DUALNE Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY TRANZYCJI STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH NA RYNEK PRACY

Autorzy: Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: studia dualne rynek pracy pracodawcy studenci
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (189-200)
Klasyfikacja JEL: A23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie idei studiów dualnych jako formy łączącej studia ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, a dzięki temu przygotowującej przyszłych absolwentów do płynnego wejścia na rynek pracy i skutecznego konkurowania na nim z punktu widzenia wymagań stawianych przez pracodawców kandydatom do pracy. W artykule dostarczono argumentów na potwierdzenie tezy, że liczne zalety tej formy studiów wykazane na podstawie doświadczeń zagranicznych i nielicznych polskich uczelni przemawiają za jej zastosowaniem także na kierunkach ekonomicznych. Część empiryczną artykułu oparto na wynikach autorskich badań ankietowych prowadzonych w latach 2014–2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Badania wykazały, że studia dualne są formą preferowaną przez studentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becker G. (1993). Nobel Lecture: The Economic Way of Looking Behavior. Journal of Political Economy, 3, 385–409.
2.Bedrunka, K., Bucka, M., Grochalski, M., Koziarski, S., Kurys, B., Malik, K., Mroczek, E., Sitko, D., Ulbrich, R., Wilding, K. (2014). Model kształcenia dualnego na Uniwersytecie Opolskim. Raport z prac zespołu ekspertów. Opole: UO – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
3.Dziedziczak-Foltyn, A., Brzeziński, K. (2013). Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i województwie łódzkim. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Łódź: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.
4.Graf, L. (2013), The Hybridization of Vocational Training and Higher Education in Austria, Germany and Switzerland. Opladen, Berlin, Toronto: BudrichUniPress Ltd.
5.GUS (2016). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Pobrane z: www.stat.gov.pl (18.05.2016).
6.Kabaj, M. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego. W: U. Jeruszka (red.), Efektywność kształcenia zawodowego (s. 173–199). Warszawa: IPiSS.
7.Marry, C. (1997), Education, Vocational Training and Employment in Germany. W: A. Jobert, C. Marry, L. Tanguy, H. Rainbird (red.), Education and Work in Great Britain, Germany and Italy (s. 13–29). London, New York: Routledge.
8.Rollnik-Sadowska, E. (2015). Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego. Polityka Społeczna, 5–6, 28–32.
9.www.studia-dualne.pl (18.04.2016).
10.www.uni.opole.pl (18.04.2016).