Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (19)
Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Autorzy: Izabela Pietrowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: specyficzne trudności w uczeniu się funkcjonowanie w szkole wyższej studenci
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (143-152)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest funkcjonowanie studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole wyższej. Niniejszy artykuł prezentuje przegląd polskiej i zagranicznej literatury w tym zakresie. Stwierdzono, że podejmowana problematyka jest rzadko poruszana przez badaczy. Pilotażowe badania własne przeprowadzone na potrzeby przyszłej rozprawy doktorskiej wykazały, że ponad połowa wszystkich badanych (wykładowców akademickich oraz studentów ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jak i bez takiej diagnozy) uważa, że w ich szkole wyższej powinny istnieć rozwiązania systemowe dotyczące studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Niestety, tylko 10% respondentów stwierdziło, że w ich szkole wyższej zostały wprowadzone powyższe rozwiązania systemowe.
Pobierz plik

Plik artykułu