Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
The attitude of polish society living in rural and urban areas towards renewable energy sources
(Stosunek społeczństwa polskiego zamieszkującego tereny wiejskie i miejskie do odnawialnych źródeł energii)

Autorzy: Julia Wojciechowska-Solis
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Andrzej Soroka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk o Zdrowiu
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii korzyści i bariery rozwój obszarów wiejskich i miejskich
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (457-469)
Klasyfikacja JEL: Q13 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy było określenie stosunku polskiego społeczeństwa do odnawialnych źródeł energii i wskazanie korzyści, jakie niosą działania wykorzystujące odnawialne źródła energii. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przeprowadzając badania na grupie reprezentatywnej 1 067 respondentów. Przy analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w nim analizę funkcji dyskryminacyjnej. Wykazano, iż w wyższym stopniu odnawialnymi źródłami energii zainteresowani byli mieszkańcy wsi i małych miast do 30 tys. mieszkańców. Widzieli oni przyszłość w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, głównie w urządzeniach wykorzystujących energię słoneczną. Także tej grupie respondentów w największym stopniu zależy na ochronie środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wskazano na główne bariery w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, którymi są: brak mechanizmów wspierających obniżenie energochłonności polskiej gospodarki, wzrost cen energii w wyniku braku konkurencji na rynku hurtowym paliw oraz wyeksploatowana sieć przesyłowa. Korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim ochrona przyrody i oszczędności płynące z tak pozyskiwanej energii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adam, K., Hoolohan, V., Gooding, J., Knowland, T., Bale, C.S.E., Tomlin, A.S. (2016). Methodologies for city-scale assessment of renewable energy generation potential to inform strategic energy infrastructure investment. Cities, 54, 45–56.
2.Ahmed, S., Islam, M.T., Karim, M.A., Karim, N.M. (2014). Exploitation energy for sustainable development and overcoming power crisis Bangladesh. Renewable Energy, 72, 223–235.
3.Allman, L., Fleming, P., Wallace, A. (2004). The progress of English and Welsh local authorities in addressing climate change. Local Environment, 9, 271–283.
4.Bale, C.S.E., Foxon, T.J., Hannon, M.J., Gale, W.F. (2012). Strategic energy planning within local authorities in the UK: A study of the city of Leeds. Energy Policy, 48, 242–251.
5.Banshwar, A., Sharma, N.K., Sood, Y.R., Shrivastava, R. (2017). Market based procurement of energy and ancillary services from Renewable Energy Sources in deregulated environment. Renewable Energy, 101, 1390–1400.
6.Borchers, A.M., Duke, J.M., Parsons, G.R. (2007). Does willingness to pay for green energy differ by source? Energy Policy, 35 (6), 3327–3334.
7.Chen, W.M., Kim, H., Yamaguchi, H. (2014). Renewable energy in eastern Asia: Renewable energy policy review and comparative SWOT analysis for promoting renewable energy in Japan, South Korea, and Taiwan. Energy Policy, 74, 319–329.
8.EC. Directive. 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. OJ Eur Union 2009; L140, 16–62.
9.Eurobarometer (2014). Special Eurobarometer 409: Climate change European Commission, Brussels.
10.Gasparatos, A., Doll, Ch.N.H., Esteban, M., Ahmed, A., Olang, T.A. (2017). Renewable energy and biodiversity: Implications for transitioning to a Green Economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 161–184.
11.Hodana, M., Holtzer, G., Kalandyk, K., Szymańska, A., Szymański, B., Żymanowska--Kumon, S. (2012). Odnawialne źródła energii. Poradnik, Kraków: Helios.
12.Hua, Y., Oliphant, M., Hu, E.J. (2016). Development of renewable energy in Australia and China: a comparison of policies and status. Renewable Energy, 85, 1044–1051.
13.Igliński, B., Buczkowski, R., Cichosz, M., Piechota, G. (2013). Renewable energy production in the Zachodniopomorskie Voivodeship (Poland). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 768–777.
14.Jones, G.A., Warner, K.J. (2016). The 21st century population-energy-climate nexus. Energy Policy, 93, 206–212.
15.Kaenzig, J., Heinzle, S.L., Wüstenhagen, R. (2013). Whatever the customer wants, the customer gets? Exploring the gap between consumer preferences and default electricity products in Germany. Energy Policy, 53, 311–322.
16.Kelly, S., Pollitt, M. (2011). The local dimension of energy. EPRG working paper, Cambridge. Lambert, R.J., Silva, P.P. (2012). The challenges of determining the employment effects of renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 4667–4674.
17.Litvine, D., Wüstenhagen, R. (2011). Helping “light green” consumers walk the talk: results of a behavioural intervention survey in the Swiss electricity market. Ecological Economics, 70 (3), 462–474.
18.Perlaviciute, G., Steg, L. (2014). Contextual and psychological factors shaping evaluations and acceptability of energy alternatives: Integrated review and research agenda. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 35, 361–381.
19.Pichert, D., Katsikopoulos, K.V. (2008). Green defaults: information presentation and pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 28 (1), 63–73.
20.Platt, R., Straw, W., Aldridge, J., Williams, J. (2014). City energy: a new powerhouse for Britain. Institute for Public Policy Research.
21.Spence, A., Poortinga, W., Pidgeon, N., Lorenzoni, I. (2010). Public perceptions of energy choices: the influence of beliefs about climate change and the environment. Energ. Environ, 21 (5), 385–407.
22.Sunstein, C.R., Reisch L.A. (2014). Automatically green: behavioral economics and environmental protection. Harvard Environmental Law Review, 38, 128–158.
23.Visschers, V.H.M., Siegrist, M. (2014). Find the differences and the similarities: relating perceived benefits, perceived costs and protected values to acceptance of five energy technologies. Journal of Environmental Psychology, 40, 117–130.
24.Warner, K.J., Jones, G.A. (2017). A population-induced renewable energy timeline in nine world regions. Energy Policy, 101, 65–76.
25.Zeng, S.H, Liu, Y., Lui, Ch., Nan, X. (2017). A review of renewable energy investment in the BRICS countries: History, models, problems and solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 74, 860–872.