Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland
(Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez konsumentów z poszczególnych regionów Polski)

Autorzy: Julia Wojciechowska-Solis
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Andrzej Soroka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk o Zdrowiu
Słowa kluczowe: żywność ekologiczna konsumpcja motywy bariery
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (445-456)
Klasyfikacja JEL: Q13 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym kryterium zakupu żywności ekologicznej wśród współczesnego społeczeństwa jest dbałość o zdrowie i troska o środowisko naturalne. Celem pracy było określenie stosunku do żywności ekologicznej mieszkańców poszczególnych regionów Polski, zróżnicowanych pod względem zamożności. Starano się określić rodzaje, motywy i bariery, które mają wpływ na konsumentów przy zakupie żywności ekologicznej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z autorskim narzędziem badawczym w postaci kwestionariusza ankiety. Próba badawcza stanowiła 1 102 ankietowanych. Przy analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w nim analizę funkcji dyskryminacyjnej i test x2. Wykazano, iż przy wyborze żywności ekologicznej konsumenci sugerują się jej walorami odżywczymi i względami zdrowotnymi. Najczęściej kupowanymi produktami były warzywa świeże i ich przetwory, mleko krowie i jego przetwory oraz miód i ziemniaki. Główną barierą wśród konsumentów przy zakupie żywności ekologicznej była jej wysoka cena, natomiast najważniejszym motywem – brak w takich produktach substancji szkodliwych dla zdrowia. Pomiędzy konsumentami z poszczególnych regionów, zwłaszcza przy barierach związanych z zakupem takiej żywności, wystąpiły istotne różnice w wyliczonych wartościach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Portal Samorządowy. Wskaźniki dochodów podatkowych dla gmin, powiatów i województw na 2016. Retrieved from: www. portalsamorzadowy.pl. (15.01.2017).
2.Fotopoulos, C., Krystallis, A. (2002). Purchasing motives and profile of the Greek organic consumer: A countrywide survey. British Food Journal, 104 (9), 730–764.
3.Gracia, A., Barreiro-Hurlé, J., Galán, B.L. (2014). Are local and organic claims complements or substitutes? A consumer preferences study for eggs. Journal of Agricultural Economics, 65 (1), 49–67.
4.Grolleau, G., Ibanez, L., Mzoughi, N. (2010). Eco-labelling schemes faced with selfish or altruistic consumer motivations and with the public or private nature of environmental attributes. INRA Sciences Sociales, 4. Retrieved from: http://ageconsearch.umn. edu/handle/150550/ (17.03.2017).
5.Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Zachowania konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
6.Hasimu, H., Marchesini, S., Canavari, M. (2017). A concept mapping study on organic food consumers in Shanghai, China. Appetite, 108, 191–202.
7.Hjelmar, U. (2011). Consumers’ purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices. Appetite, 56 (2), 336–344.
8.Infante-Amate, J., González de Molina, M. (2013). Sustainable de-growth’ in agriculture and food: an agro-ecological perspective on Spain’s agri-food system (year 2000), Journal of Cleaner Production. 38, 27–35.
9.Jakubowska, D., Radzymińska, M. (2010). Polish consumer attitudes and behavior towards meat safety risk. Polish Journal of Food and Nutrition, 60 (4), 381–385.
10.Kapusta, F. (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia. Journal of Agribusness and Rural Development, 4 (38), 695–703.
11.Kiviniemi, M.T., Rothman, A.J. (2006). Selective memory biases in individuals’ memory for health-related information and behaviour recommendations. Psychology and Health, 21 (2), 247–272.
12.Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: PWE.
13.Mazurek-Łopacinska, K., Sobocińska, M. (2010). Ekologizacja konsumpcji i wynikające z niej konsekwencje dla zarządzania produktem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 153, 109–118.
14.McGill, C.R., Fulgoni, V.L., Devareddy, L. (2015). Ten-Year Trends in Fiber and Whole Grain Intakes and Food Sources for the United States Population: National Health and Nutrition Examination Survey 2001–2010. Nutrients, 7 (2), 1119–1130.
15.Murray, E.K., Auld, G., Inglis-Widrick, R., Baker, S. (2015). Nutrition Content in a National Nutrition Education Program for Low-Income Adults: Content Analysis and Comparison With the 2010 Dietary Guidelines for Americans. Journal of Nutrition Education and Behavior, 47 (6), 566–573.
16.Oates, L., Cohen, M., Braun, L. (2012). Characteristics and consumption patterns of Australian organic consumers. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, 2782–2787.
17.Ozimek, I. (2006). Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, Rozprawy Naukowe i Monografie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
18.Reisch, L., Eberle, U., Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption: an overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice & Policy, 9 (2), 7–25.
19.Smith, S., Paladino, A. (2010). Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food. Australasian Marketing Journal, 18 (2), 93–104.
20.Teng, Ch.-Ch., Lu, Ch.-H. (2016). Organic food consumption in Taiwan: Motives, involvement, and purchase intention under the moderating role of uncertainty. Appetite, 15, 95–105.
21.Willer, H., Kilcher, L. (2009). The Word of organic agriculture – Statistics and emerging trends. Bonn: IFOAM.
22.Williams, P.R., Hammitt, J.K. (2001). Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens, and natural toxins. Risk Analysis, 21 (2), 319–330.
23.Witczak, J., Sojkin, B. (2010). Konsument żywności ekologicznej w dużym mieście. In: A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacinska (eds) (pp. 156–168), Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce. Wrocław: Wrocław University of Economics Press.
24.Wojciechowska-Solis, J., Soroka, A. (2017). Motives and barriers of organic food demand among Polish consumers: A profile of the purchasers. British Food Journal, 119 (9), 2040–2048.
25.Zander, K., Hamm, U. (2010). Consumer preferences for additional ethical attributes of organic food. Food Quality and Preference, 21, 495–503.