Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2015
Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?

Autorzy: Jacek Moroz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: epistemologia edukacja dydaktyka uczenie się konstruktywizm metoda sokratejska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (69-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Socratic method seems very interesting and attractive conception of the inquiry to knowledge. Teacher applying this method promote independence and self-reliance in the classroom, while his role is reduced to facilitate the learning process only. Besides, Socrates’s method is based on definitely an analytical approach to knowledge. In article I suggest that Socratic method, because of these characteristics, can be identified with constructivist approach to learning. At the same time I advance the thesis that mentioned method, as a historical and philosophical category, should not be confused with constructivism.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
2.Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
3.Krońska I., Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.
4.Moroz J., Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Scholar, Warszawa 20013.
5.Platon, Dialogi, t. I–II, Antyk, Komorów 2005.
6.Platon, Menon, 79 E–80 D.
7.Platon, Państwo, I, 337a.
8.Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I, tłum. E.I. Zieliński, Wyd. KUL, Lublin 2005.
9.Zybertowicz A., Poznanie i przemoc. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wyd. UMK, Toruń 1995.