Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 16.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Studium przypadku jako metoda dydaktyczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
2. „Trzy w jednym” ‒ niekorzystne konsekwencje „niedoskonałości” literatury marketingowej jako narzędzia dydaktycznego w rozwijaniu wiedzy i umiejętności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
3. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
4. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
5. Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
6. Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
7. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
8. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
9. Kształtowanie pojęć w kontekście itinerarium wiary
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
10. Przesłanie dydaktyki lotniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej „Szkoły Orląt”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
11. Polsko-niemiecka transgraniczna komunikacja specjalistyczna w ratownictwie medycznym – założenia projektu
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
12. Aufgaben und Übungen im Verbund zur Förderung der phraseologischen Kompetenz im DaF-Unterricht
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
13. Od toastu okolicznościowego do przemówienia. Program nauczania retoryki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych
(Studia Językoznawcze)
t. 21, 2022 2022 Przejdź
14. Literatur als Freiraum: Literaturdidaktik und literarizitätsorientierter DaF-Unterricht in Italien – Entwurf eines Forschungsprojekts
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Przejdź
15. Anton Walther (ok. 1515–1557) – pierwszy rektor Pedagogium Książęcego w Szczecinie, profesor uniwersytetów w Greifswaldzie i Wittenberdze
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
16. Tandemowa edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy – założenia projektu
(Studia Językoznawcze)
t. 22, 2023 2023 Przejdź
Strona