Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
„Trzy w jednym” ‒ niekorzystne konsekwencje „niedoskonałości” literatury marketingowej jako narzędzia dydaktycznego w rozwijaniu wiedzy i umiejętności

Autorzy: Dariusz Oczachowski
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: dydaktyka wielowątkowość wielość celów literatura marketingowa marketing
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (63-71)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Stan obecny i przyszły marketingu kształtowany jest przez wiele czynników, wśród których znaczące miejsce zajmuje sposób jego nauczania, a tym samym i środki wykorzystywane w tym celu, zwłaszcza materiały dydaktyczne zawierające bezpośrednią wiedzę (literatura marketingowa). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na pewne słabości literatury marketingowej wykorzystywanej w celach dydaktycznych, bez sformułowania wyraźnej hipotezy badawczej. W pracy do celów analitycznych wykorzystano przede wszystkim popularne przykłady podręczników marketingu, ograniczając się tym samym do wtórnych źródeł informacji i właściwych im metod. Rezultatem jest wstępny zbiór dyrektyw mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji właściwej tej literaturze często mylącej wielowątkowości i stawianiu sobie jednocześnie kilku celów (trzy w jednym).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dibb, S., Simkin, L., Pride, W.M., Ferrel, O.C. (1994). Marketing. Concepts and strategies. London: Houghton Mifflin Company.
2.Frommer, F. (2012). How PowerPoint makes us stupid. New York: The New Press.
3.Kotler, Ph., Andreasen, A.R. (1975), Strategic marketing for nonprofit organizations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall International.
4.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1996). Principles of marketing. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Europe.
5.Lambin, J-J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Kotler, Ph. (1967). Marketing management. Analysis, planning, implementation and control. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.
7.Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68 (1), 1‒17..
8.Verhoef, C., Leeflang, P.S.H. (2010). Getting marketing back into the boardroom. The influence of the marketing department in companies today. GfK Marketing Intelligence Review, 2 (1), 34‒41.