Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2014
Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów

Autorzy: Barbara Karwowska-Politewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: muzeum uczelnia wyższa edukacja muzealna propozycje muzealne
Rok wydania:2014
Liczba stron:17 (73-89)

Abstrakt

The topic of this article is focused on presenting existing connections between universities and museums in Poland. It discovers mutual tasks and opportunities arising from a joint cooperation between these institutions. The aim of the publication is primarily a dissemination of museums’ educational mission.  Addditonal element of the article is outlining museums’ informative function related to opportunities given to Polish pegagogues, graduates and students. Information contained in this article should also encourage readers to visit museums, to take a part in the museum programmes or to implement innovative didactic actions in academic curriculum.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Byszewski J., Czy raport może być inspirujący?, w: Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. M. Szeląg, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012.
2.Forum Edukatorów Muzealnych, Rekomendacje. Główne kierunki rozwoju edukacji muzealnej w Polsce, w: Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010.
3.Gałszuek O., Pacholska M., Salomon B., Ze sztuką przez wieki w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w: Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010.
4.http://glos.umk.pl//2001/09/muzeum.html (7.07.2014).
5.www.muzeum.uni.wroc.pl (12.07.2014).
6.www.umb.edu.pl (12.07.2014)
7.http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/PIYE (7.07.2014).
8.http://www.majdanek.eu/news.php?nid=570 (12.08.2014).
9.http://www.muzeum.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 1400&Itemid=217 (7.07.2014).
10.Lubas K., Warsztaty filmowe w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, w: Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010.
11.Parnasow-Kujawa M., Chudy S., Gawarnecka M., Salomon B., Nowaczyk K., Minikurs rysunku i malarstwa w Muzeum Narodowych w Poznaniu, w: Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010.
12.Pater R., Wprowadzenie do wydania polskiego, w: Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski, red. P. Majewski, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2013.
13.Raduńska D., Grafika w czasie i przestrzeni w Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, w: Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010.
14.Triquet E., Relacja szkoła–muzeum, w: Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010.