Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2014

Rok wydania:2014

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem

14 (11-24) Maria Czerepaniak-Walczak Więcej
2.

Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014

8 (181-188) Małgorzata Anna Kućko Więcej
3.

Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego

22 (155-176) Justyna Wrzochul-Stawinoga Więcej
4.

Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki – kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

11 (143-153) Rafał Majzner Więcej
5.

Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?

16 (105-120) Małgorzata Mikut Więcej
6.

Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych

19 (123-141) Jan Czechowski Więcej
7.

Quo vadis university teacher?

18 (25-42) Ivana Pirohova Więcej
8.

Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju

27 (43-69) Wiesław Andrukowicz Więcej
9.

Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów

17 (73-89) Barbara Karwowska-Politewicz Więcej
10.

Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie

12 (93-104) Karina Knasiecka-Falbierska Więcej