Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”

Autorzy: Monika Knefel
’Izba Gospodarcza „Krąg Turystyki Zdrowotnej”

Ilona Molenda-Grysa
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Słowa kluczowe: broker innowacji dobre praktyki klaster inteligentne specjalizacje turystyka zdrowotna i prozdrowotna
Data publikacji całości:2018-04-27
Liczba stron:8 (131-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono, jako case study, pracę brokera innowacji w budowaniu dobrych praktyk w ramach działalności świętokrzyskiej organizacji pozarządowej — Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej” (IG KTZ). Celem artykułu jest analiza i ocena znaczenia brokera innowacji w funkcjonowaniu IG KTZ jako klastra branży turystyki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim, a także wskazanie obszarów działalności organizacji (dobrych praktyk) w kontekście budowy regionalnego systemu innowacji. Dokonano przeglądu definicji dobrej praktyki, wskazano na teoretyczne aspekty działalności klastrów oraz przedstawiono ideę funkcjonowania klastrów branżowych. Uwypuklono znaczenie brokera innowacji, który gromadząc informacje o ciekawych badaniach i pracach B+R, możliwościach pozyskiwania środków na wdrożenia oraz o potrzebach i potencjale, kojarzy partnerów biznesowych, ekspertów, naukowców, praktyków, a także partnerów samorządowych. Takie działania prowadzą do wspólnych przedsięwzięć w zakresie m.in. prac badawczo-rozwojowych, w działalności edukacyjnej, w zakresie realizacji usług zdrowotnych oraz zarządczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W., Gałuszka, G. (2012). Strategia budowy Kręgu Turystyka Zdrowotna. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.
2.Becla, M. (2015). Nowe trendy i wyzwania w transferze wiedzy z sektora nauki do biznesu w polskiej gospodarce.
3.Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIV, 219-231.
4.Jakubiak, M., Małek, A. (2015). Studium procesu rekrutacji na stanowisko innobrokerów. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA, 10 (1), 153-168.
5.Karwińska, A., Wiktor, D. (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna Teksty, 6. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Kenney, M., Von Burg, U. (1999). Technology, entrepreneurship and path dependence: industrial clustering in Silicon Valley and Route 128. Industrial and Corporate Change 8, pp. 67-103. Pobrane z: http://hcd.ucdavis.edu/faculty/ webpages/kenney/articles_files/von%20Burg%20and% 20 Kenney%20ICC.pdf (19.07.2017).
6.Komercjalizacja B+R dla praktyków (2016). Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pobrane z: http://www. ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/monitoring/publikacje/komercjalizacja_2016.pdf (14.07.2017).
7.Krajowy Rejestr Sądowy. Ministerstwo Sprawiedliwości. Pobrane z: https://ems.ms.gov.pl (19.07.2017).
8.Lindqvist, G., Ketels, Ch., Solvell, O. (2013). The Cluster Initiative Greenbook 2.0. Kolding: University of Southern Denmark. Pobrane z: http://www.czechinvest.org/data/files/the-cluster-initiative-greenbook-3916-cz.pdf (19.07.2017).
9.Lisik, R., Szczepański, A. (2014). Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego. Kielce-Kraków: Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Fundacja Posteris.
10.Mażewska, M., Milczarczyk, A. (2013). Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji. Poznań/Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
11.Nowak, J. (2015). Czy Kazimierza Wielka stanie się uzdrowiskiem? Starostwo Kazimierskie.
12.Nowakowska, J. (2015). Czym jest dobra praktyka? Zasady i kryteria identyfikacji, CDR O/Kraków. Pobrane z: http:// cdr112.e-kei.pl/leader/index.php/200-czym-jest-dobra-praktyka-zasady-i-kryteria-identyfikacji (14.07.2017).
13.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
14.Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów — jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014—2020+ (2014). Kielce: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pobrane z: http://www.2014- 2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o_programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/zapisz/681-strategia-badan-i-innowacyjnosci-ris3-zalaczniki-pdf/16/210 (19.07.2017).
15.Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 710. Pobrane z: http://isap.sejm.gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19890350195 (19.07.2017).
16.Wacławski, Z. (2017). Rola innowacji społecznych w rozwoju regionu województwa lubelskiego - przykłady dobrych praktyk. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50 (2). DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.31.
17.Walczyk, A. (2016). Formulation of the cluster development strategy - selected aspects. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 439, s. 344-361.