Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Podejście scenariuszowe w badaniach marketingowych - zastosowanie i ograniczenia

Autorzy: Ilona Bondos
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

Marcin Lipowski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: scenariusze podejście scenariuszowe badania marketingowe quasi eksperyment
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (9-17)
Klasyfikacja JEL: M31 C83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie istoty podejścia scenariuszowego w badaniach marketingowych oraz ocena jego ograniczeń i przydatności. Takie podejście badawcze rzadko jest wykorzystywane przez polskich badaczy (znacznie częściej przez autorów publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych). Tymczasem jest ono bardzo przydatne w rozwiązywaniu wielu problemów naukowych ze względu na możliwość ominięcia ograniczeń wynikających z antycypacji wpływu określonych zmiennych zależnych na zachowania badanych podmiotów. Scenariusze pozwalają na testowanie w jednym badaniu narzędzi, które zwyczajowo wymagałyby longitualnych podejść do pomiaru zmiennych zależnych. W tym znaczeniu dają wartościowe informacje przy znacznym ograniczeniu nakładów na pozyskanie danych ze źródeł pierwotnych. Podstawą do formułowania ocen i wniosków była analiza przykładów zastosowania podejścia scenariuszowego w artykułach badawczych, jak również analiza własnych doświadczeń badawczych. W ostatniej części artykułu zaprezentowano stanowisko rekomendujące podejście scenariuszowe jako niezwykle przydane w badaniach marketingowych, jak również cenne wskazówki co do wykorzystania metody.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bitner, M.J. (1990). Evaluating service encounters: The effects of physical surroundings and employee responses. Journal of Marketing, 54 (2), 69‒82.
2.Bondos, I. (2014). Ewolucja w zakresie metod wykorzystywanych do badania cen. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 337, 205‒215.
3.Bondos, I., Lipowski, M. (2016). Effectiveness of PWYW – are there interchannel differences? MakeLearn & TIIM Conference. Proceedings. Timisoara, Rumunia.
4.Bondos, I. (2016). Funkcjonalność partycypacyjnego mechanizmu cenowego pay what you want. Studia i Prace WNEiZ, 43 (2), 17‒27.
5.Czakon, W. (2009). Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9, 13‒17.
6.Choi, S., Mattila, A.S. (2009). Perceived fairness of price differences across channels: The moderating role of price frame and norm perceptions. Journal of Marketing Theory and Practice, 17 (1), 37‒47.
7.Daszyńska-Żygadło, K. (2012). Podejście scenariuszowe w zarządzaniu ryzykiem. Annales UMCS Sectio H. Oeconomia, 46 (4), 75‒84.
8.Falk, A., Heckman, J.J. (2009). Lab Experiments are a major source of knowledge in the social sciences. Science, 326 (5942), 535‒538.
9.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Hogarth, R.M. (2005). The challenge of representative design in psychology and economics. Journal of Economic Methodology, 12 (2), 253‒263.
11.Kim, J.-H., Jang, SCh. (2014). A scenario-based experiment and a field study: A comparative examination for service failure and recovery. International Journal of Hospitality Management, 41, 125‒132.
12.Komor, M. (2011). Znaczenie i rozwój metod jakościowych w badaniach empirycznych w marketingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 236, 215‒224.
13.Levitt, S.D., List, J.A. (2007). Viewpoint: On the generalizability of lab behaviour to the field. Canadian Journal of Economics, 40 (2), 347‒370.
14.Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2016). Consumer Intelligence w kontekście kierunków rozwoju badań marketingowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 11‒19.
16.Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2013). Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 909, 5‒15.
17.Neuman W.L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Harlow: Pearson Education Limited.
18.Olejniczuk-Merta, A. (2014). Ewolucja w badaniach marketingowych. Marketing i Rynek, 9, 2‒7.
19.Orne, M.T. (1962). On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications. American Psychologist, 17 (11), 776‒783.
20.Porowska, D. (2016). Kierunki rozwoju badań konsumenckich w świetle założeń ekonomii behawioralnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 70‒78.
21.Trampe, D., Konuş, U., Verhoef, P.C. (2014). Customer responses to channel migration strategies toward the e-channel. Journal of Interactive Marketing, 28, 257‒270.
22.Xia, L., Monroe, K.B. (2010). Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value and price fairness. Journal of Economic Psychology, 31 (6), 884‒894.
23.Xie, Y., Peng, S. (2009). How to repair customer trust after negative publicity: The roles of competence, integrity, benevolence, and forgiveness. Psychology & Marketing, 26 (7), 572‒589.