Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
FUNKCJONALNOŚĆ PARTYCYPACYJNEGO MECHANIZMU CENOWEGO PAY WHAT YOU WANT

Autorzy: Ilona Bondos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: cena ustalanie cen partycypacyjne mechanizmy ustalania cen innowacje cenowe Pay What You Want
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (17-28)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zweryfikowanie w polskich realiach wniosków ze światowej literatury na temat funkcjonalności mechanizmu cenowego Pay What You Want. Jest to forma partycypacyjnego mechanizmu cenowego, dająca nabywcy największy wpływ na poziom płaconej ceny. Autorka zaprezentowała wyniki własnego badania opartego na metodzie scenariusza; główny wniosek dotyczy tego, że nieuzasadniona jest obawa oferentów na temat rezultatu zastosowania PWYW w postaci oczekiwania przez nabywców darmowych produktów/usług. W ostatniej części artykułu sformułowano praktyczne wnioski dotyczące potencjału analizowanego mechanizmu cenowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, Ch. (2011). Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen. Kraków: Znak.
2.Bondos, I. (2015). Tanio, taniej, za darmo – strategia niskich cen a cena zerowa. Handel Wewnętrzny, 5, 81–90.
3.Gneezy, A., Gneezy, U., Nelson, L.D., Brown, A. (2010). Shared Social Responsibility: A Field Experiment in Pay-What-You-Want Pricing and Charitable Giving. Science, 329, 325–327.
4.Gneezy, A., Gneezy, U., Riener, G., Nelson, L.D. (2012). Pay-what-you-want, identity and self-signaling in markets. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (19), 7236–7240.
5.Greiff, M., Egbert, H., Xhangolli, K. (2013). Pay What You Want – But Pay Enough! Information Asymmetries and PWYW-Pricing. Paper Series in Economics, 193–204.
6.Grewal, D., Ailawadi, K.L., Gauri D., Hall, K., Kopalle, P., Robertson, J.R. (2011). Innovations in Retail Pricing and Promotions. Journal of Retailing, 87 (1), 43–52.
7.Haws, K.L., Bearden, W.O. (2006). Dynamic pricing and consumer fairness perceptions. Journal of Consumer Research, 33, 3, 304–311.
8.Hilbert, L.P., Suessmair, A. (2015). The Effects of Social Interaction and Social Norm Compliance n Pay-What-You-Want Situations. American Journal of Industrial and Business Management, 5, 548–556.
9.Hinterhuber, A., Liozu, S.M. (2014). Is innovation in pricing your next source of competitive advantage? Business Horizons, 57 (3), 413–423.
10.Hinz, O., Hann, I.-H., Spann, M. (2011). Price discrimination in e-commerce? An examination of dynamic pricing in name-your-own price markets. MIS Quarterly, 35 (1), 81–98.
11.Kim, J.-Y., Natter, M., Spann, M. (2009). Pay What You Want: A New Participative Pricing Mechanism. Journal of Marketing, 93 (1), 44–58.
12.Kim, J.-Y., Kaufmann, K., Stegemann, M. (2014). The impact of buyer–seller relationships and reference prices on the effectiveness of the pay what you want pricing mechanism. Marketing Letters, 25 (4), 409–423.
13.Krzyżanowska, M., Tkaczyk, J., „Płać, ile chcesz” jako innowacyjny mechanizm kształtowania ceny – stan badań. Logistyka, 2, 1244–1250.
14.Mak, V., Zwick, R., Rao, A. (2010). “Pay what you want” as a profitable pricing strategy: Theory and experimental evidence. Proceedings of the management science and operations seminar series, Cambridge, UK: Cambridge University.
15.Riener, G., Traxler, C. (2012). Norms, moods, and free lunch: longitudinal evidence on payments from a pay-what-you-want restaurant. The Journal of Socio-Economics, 41 (4), 476–483.
16.Schons, L.M., Rese, M., Wieseke, J., Rasmussen, W., Weber, D., Strotmann, W.-Ch. (2014). There is nothing permanent except change—analyzing individual price dynamics in “pay-what-you-want” situations. Marketing Letters, 25 (1), 25–36.
17.Wu, Ch.-Ch., Liu, Y.-F., Chen, Y.-J., Wang, C.-J. (2012). Consumer responses to price discrimination: Discriminating bases, inequality status, and information disclosure timing influences. Journal of Business Research, 65, s. 106–116.