Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Sensitivity of the near - to - maturity European options: compari-son of the Carr - Madan approach with a new method based on the Fourier transform
(ANALIZA WRAŻLIWOŚCI WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH BLISKICH WYGAŚNIĘCIA: PORÓWNANIE METODY CARRA-MADANA Z NOWYM PODEJŚCIEM OPARTYM NA TRANSFORMACIE FOURIERA)

Autorzy: Arkadiusz Orzechowski
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: transformata Fouriera metoda Carra - Madana wycena opcji.
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:17 (483-499)
Klasyfikacja JEL: G12 G17 C58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka. Metodologia – badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka - Scholesa a wartościami teoretycznymi będących przedmiotem zainteresowania kontraktów wyznaczanych przy wykorzystaniu podejść opartych na transformacie Fouriera na zmiany poszczególnych czynników ryzyka. Wynik - model Blacka-Scholesa jest lepszy niż inne podejścia oparte na transformacie Fouriera. Pomimo tego, w przypadku niektórych modeli, np. modeli stochastycznej zmienności, należy stosować metody oparte na transformacie Fouriera (np. metodę Carra - Madana lub nową metodę zaproponowaną w niniejszym artykule). Oryginalność – analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia na różne czynniki w dwóch podejściach do wyceny opcji opartych na transformacie Fouriera (w tym jednym opracowanym przez autora artykułu).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Attari, M. (2004). Option pricing using Fourier transform: a numerically efficient simplification. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=520042 (8.12.2017).
2.Bakshi, G., Madan, D. (2000). Spanning and derivative – security valuation. Journal of Financial Economics, 2 (55), 205–238. DOI: 10.1016/S0304-405X(99)00050-1.
3.Bates, D.S. (2006). Maximum likelihood estimation of latent affine processes. Review of Financial Studies, 3 (19), 909–965. DOI: 10.1093/rfs/hhj022.
4.Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 3 (81), 637–654. DOI: 10.1086/260062.
5.Carr, P., Madan, D. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2 (4), 61–73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043.
6.Cox, J.C., Ross, S.A. (1976). The valuation of options for alternative stochastic processes. Journal of Financial Economics 1–2 (32), 145–166. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90023-4.
7.Duffie, D., Pan, J., Singleton, K. (2000). Transform analysis and asset pricing for jump-diffusions. Econometrica, 6 (68), 1343–1376. DOI: 10.1111/1468-0262.00164.
8.Harrison, J.M., Krebs, D. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20, 183–191.
9.Heston, S. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. The Review of Financial Studies, 2 (6), 327–343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327.
10.Lewis, A. (2001). A simple option formula for general jump-diffusion and other exponential Levy processes. SSRN Electronic Journal, 1–25. DOI: 10.2139/ssrn.282110.
11.Lipton, A. (2002). The Vol Smile Problem. Retrieved from: http://www.math.ku.dk/~rolf/Lipton_VolSmileProblem.pdf (8.12.2017).
12.Madan, D., Carr, P., Chang, E. (1998). The variance gamma process and option pricing. European Finance Review 1 (2), 79–105. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009703431535.
13.Orzechowski, A. (2016). Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa, Finanse, 1 (9), 137–154.
14.Stein, E.M., Stein, J.C. (1991). Stock price distribution with stochastic volatility: An analytic approach. The Review of Financial Studies, 4 (4), 727–752. DOI: 10.1093/rfs/4.4.727.
15.Zhu, J. (2000). Modular pricing of options: An application of Fourier analysis. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 493. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-662-04309-7.