Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Directions of change in corporate fringe benefits
(KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE BENEFITÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH)

Autorzy: Beata Kulisa
UEK

Maria Sierpińska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarzązania w Warszawie
Słowa kluczowe: rodzaje benefitów zaangażowanie pracowników najpopularniejsze benefity najbardziej pożądane benefity
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (219-229)
Klasyfikacja JEL: E24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Celem artykułu jest pokazanie kierunków zmian w obszarze najpopularniejszych i najbardziej pożądanych przez pracowników benefitów. Zaprezentowane zostały rodzaje i funkcje pozapłacowych świadczeń przyznawanych pracownikom przez przedsiębiorstwa w celu zwiększenia motywacji i zaangażowania w realizację powierzonych im zadań. Firmy wykorzystują ogromną gamę świadczeń pozapłacowych o różnej sile ich oddziaływania. Metodologia badań - W artykule zastosowana została krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz analiza danych empirycznych pozyskiwanych w wyniku badań ankietowych przeprowadzanych każdego roku przez spółkę Sedlak &Sedlak. Wyniki - Analiza danych ankietowych wykazała, że do najpopularniejszych benefitów należy: podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna, szkolenia i kursy zawodowe oraz karnety na siłownię i do klubów fitness, wykorzystanie telefonu służbowego do użytku prywatnego oraz ubezpieczenia na życie. Do najbardziej pożądanych przez pracowników świadczeń dodatkowych należą natomiast rozszerzony pakiet medyczny, samochód służbowy do użytku prywatnego i elastyczny czas pracy. Oryginalność/Wartość - Rozpoznanie najpopularniejszych i najbardziej pożądanych benefitów ułatwia przedsiębiorstwom ich dobór zwłaszcza, że preferencje pracowników zmieniają się w czasie. Jest to niezmiernie istotne dla firm gdyż benefity pozwalają na poprawę zaangażowania pracowników i zwiększają ich motywację do pracy. Na rynek pracy wkracza pokolenie Y i pracodawcy muszą uwzględniać ich oczekiwania przy konstruowaniu pakietu benefitów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń- tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Garstka, M. (2015). Pozapłacowe materialne czynniki motywowania w grupie zawodowej księgowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, 53–60.
3.Jaszcz, Ł. (2016). Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2016 roku”. Sedlak & Sedlak.
4.Jurczak, K. (2017). Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2017 roku”. Sedlak & Sedlak.
5.Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Warszawa: WSHiP.
6.Kłosowska, J. (2012). Podsumowanie raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku”. Sedlak & Sedlak.
7.Litwa, W. (2013). Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”. Sedlak & Sedlak.
8.Łukasiński, W. (2014). Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 9, 34–45.
9.Majewska, R. (2014). Świadczenia pozapłacowe – skutki podatkowe i składkowe. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
10.Macey, W.H., Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1 (1), 3–30.
11.Mani, V. (2011). Analysis of employee engagement and its predictors. International Journal of Human Resource Studies, 1 (2), 15–26.
12.Michalak, M. (2014). Czy zarządzanie zaangażowaniem w pracę wymaga uwzględnienia różnorodności pracowników? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 261–271.
13.Nowak, M. (2017). Benefity pracownicze: opieka medyczna i karta sportowa to dziś za mało. Retreived from:https://www.profinfo.pl/sklep/personelplus,7378.html?_ga=2.63361580.2056096123.1510856620-411258297.1499886894#40152321 (20.11.2017).
14.Lenik, P. (2012). Motywatory pozapłacowe czyli droga do nowej jakości pracowników. Warszawa: Difin.
15.Różańska-Bińczyk I. (2014). Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 336–347.
16.Sedlak, K. (2014). Total rewards – przyszłość systemów wynagradzania. Benefit, 3, 9–12.
17.Tapa, K. (2013). Opinie pracowników o benefitach. Benefit, 9, p. 10–12.
18.Tapa, K. (2014). Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku”. Sedlak & Sedlak.
19.Tapa, K. (2015). Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku”. Sedlak & Sedlak.
20.Twardo, D. (2010). Wynagrodzenia i systemy motywacyjne. Warszawa: INFOR.
21.Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.