Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Kapitały w spółkach giełdowych sektora spożywczego, ich struktura i zmiany w czasie.

Autorzy: Sławomir Lisek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Rolniczo - Ekonomiczny Katedra Statystyki i Ekonometrii
Słowa kluczowe: kapitał struktura kapitału spółki giełdowe prognoza rozwoju
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (59-69)
Klasyfikacja JEL: C10 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – analiza kapitałów spółek spożywczych, ich zmian wielkości, a także struktury i jej zmian, w aspekcie prognoz dotyczących przyszłości tych firm. Metodologia badania – Analiza dynamiczna i strukturalna danych pochodzących z raportów spółek giełdowych z branży spożywczej. Wynik – Stwierdzono że spółki spożywcze notowane na warszawskiej giełdzie zwiększają generalnie wo-lumen swoich kapitałów w czasie. W strukturze kapitałów przeważają kapitały własne, jednak w przypadku największej firmy dominują zobowiązania krótkoterminowe. Wyniki analizy dają nadzieję na systematyczny rozwój badanych firm. Oryginalność/Wartość – Zbadanie zmian wielkości i struktury kapitału w spółkach giełdowych branży spożywczej. Prognoza rozwoju tych firm w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jerzmanowska, M. (red.) (2004). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Sawicki, K. (2004). Rachunkowość finansowa. Warszawa: PWE.
3.Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: TNOiK.