Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2022.16-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(16)|2022
Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako narzędzie wspierające prowadzenie innowacyjnej działalności przez przedsiębiorców

Autorzy: Gracjan Ciupa ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: ulga podatkowa innowacyjność działalność badawczo-rozwojowa IP-Box
Rok wydania:2022
Liczba stron:11 (5-15)
Klasyfikacja JEL: K34
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 601

Abstrakt

Ulgi podatkowe, od momentu, gdy polski system gospodarczy stał się tożsamy z gospodarką wolnorynkową, są bardzo ważnym elementem systemu prawa podatkowego. Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany legislacyjne, a także nieprzerwany rozwój nowych technologii, autor powyższego artykułu postanowił przeprowadzić badania, których celem było sprawdzenie, czy ulgi podatkowe są narzędziem zwiększającym innowacyjność działalności polskich przedsiębiorców. Do analizy przepisów polskiego prawa podatkowego wykorzystana została metoda dogmatyczno-prawna przepisów oraz literatura przedmiotu. Po podzieleniu badanego okresu (1989−2022) na trzy podokresy (1989−2016, 2016−2021, 2021−2022) zauważono, że w miarę rozwoju gospodarki oraz zwiększania się ilości ulg podatkowych, innowacyjność badana poprzez miejsce Polski w rankingu The Global Innovation Index oraz kwoty wydanej na działalność B+R podawanej rokrocznie przez GUS uległa wzrostowi. Na podstawie poniższych badań dowiedziono, że ulgi podatkowe są bardzo ważnym narzędziem, które zwiększa innowacyjność działalności gospodarczej w naszym kraju, choć nie jest to jedyny sprzyjający temu czynnik.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosiewicz A., Polski Ład. Podatki i składki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022.
2.Cornell University, INSEAD, WIPO, The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, 2016, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
3.Fus A., Innovation Box w praktyce – ulga dla programistów, Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2021, nr 12, s. 45–49.
4.Kaźmierski A., Wiśniewski J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasady ogólne, (w:) Podatki 2022 (red.), A. Kaźmierski, Wolters Kluwer Polska (baza danych), Warszawa 2022.
5.KR Group LTD, IP BOX Bilans pod dwóch latach: pierwszy kompleksowy raport dotyczący ulgi Innovation Box, 2021, https://www.krgroup.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport-Innovation-Box-Bilans-po-dwoch-latach-1.pdf.
6.Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021.
7.Rozbicki M, Działalność badawczo-rozwojowa oraz innowacje, (w:) Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej. Tax compliance (red.), P. Tomczykowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021.
8.Sekita J., Podatki dochodowe: 522 wyjaśnienia i interpretacje: amortyzacja, koszty uzyskania przychodu, ceny transferowe, ulgi podatkowe, „cienka kapitalizacja”, dochody nieujawnione, obowiązki płatnika, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
9.Tarka A., Fiskus musi odpowiedzieć informatykowi, który pyta o IP Box, Rzeczpospolita 2021, nr 11967.
10.WIPO, Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis, 2021, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf