Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Próba oceny efektywności banków komercyjnych z uwzględnie-niem dynamiki ich rentowności

Autorzy: Adam Kopiński
Profesor

Dariusz Porębski
Słowa kluczowe: efektywność banki metody portfelowe metoda DEA
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (83-94)
Klasyfikacja JEL: G21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Zastosowanie metody DEA i macierzy strategicznej w ocenie efektywności banków komercyjnych z uwzględnieniem dynamiki rentowności Metodologia badania – W realizacji celu wykorzystano metodę analizy obwiedni danych znanej jako DEA i modyfikację macierzy strategicznej Wynik – Dokonano zobrazowania i analizy sytuacji konkurencyjnej w sektorze bankowym, dzięki na-rzędziom DEA i macierzy strategicznej poprzez naniesione wartości ze sprawozdań finansowych ban-ków. Oryginalność/Wartość – W artykule przedstawiono próbę zastosowania narzędzia analizy strategicznej i metody ilościowej by dokonać spójnej oceny efektywności ekonomicznej banków przeprowadzoną względem rentowności określonej klasycznym wskaźnikiem ROE i wielkością przychodów. Słowa kluczowe: efektywność, banki, metody portfelowe, metoda DEA
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies Data Development Analysis. Management Science, 30.
2.Burnes, B., (2017). Managing Change. London: Pearson Education.
3.Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E.L. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2.
4.Daszyńska-Żygadło, K. (2015). Wycena przedsiębiorstwa podejście scenariuszowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Davis, M.L., Edge, J.T. (2004). Executive Compensation: The professional’s Guide to Current Issues & Practices. San Diego: Windsor.
6.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
7.Gospodarowicz, A. (2002). Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów: Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
8.Guzik, B. (2009). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 1.
9.Hawawini, G., Viallet, C. (2009). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: PWE.
10.Hax, A., Majluf, N. (1996). The Strategy Concept and Process. Prentice-Hall: Upper Saddle River.
11.Kopiński, A. (2016). Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 4 (50).
12.Kontes, P. (2015). The CEO, Strategy, and Shareholder Value: Making the Choices that Maximize Company Performance. Wiley.
13.Kucharski, A. (2014). Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej. Łódź: Wydawnictwo KBO.
14.Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
15.Porębski, D. (2017) Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku zakładów ubezpieczeń za pomocą zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu. Nauki o Finansach, 4.
16.Stola, E., (2011). Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639.
17.Smith, P. (1997). Model Misspecification in Data Envelopment Analysis. Annals of Operations Research, 73, 233–252. DOI:10.1023/A:1018981212364.
18.Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Świtłyk, M., Wilczyński, A. (2015). Zastosowanie indeksu Malmquista do badania zmian efektywności na uczelniach publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 514–525.
20.Walkenbach, J. (2013). Biblia Excela 2013. Gliwice: Helion.
21.Ziębicki, B. (2014) Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.