Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 48.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
2. System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
4. Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
5. Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
6. ZAANGAŻOWANIE KLIENTA (CE) W SEKTORZE DÓBR ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE ORAZ SEKTORZE BANKOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
7. Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
8. ANALIZA CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH ZMIAN CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
9. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Przejdź
10. Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
11. Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
12. Loan loss provisions in Polish banking sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
13. Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
14. Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
15. The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
16. Znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Niemczech
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
17. Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
18. Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez wybrane banki działające w Polsce w latach 2009–2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
19. Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej i terminalowej w opinii klientów banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
20. Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
21. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
22. Determinanty stóp zwrotu kursów akcji w wybranych bankach w krajach europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
23. Wpływ Rekomendacji U na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
24. Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
25. Systemic Defects in the EMU and Small Countries in Central and Eastern Europe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
26. Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
27. Banking sector and behavioral finance
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
28. Analiza porównawcza jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
29. Ryzyko pozyskania kapitału na rynkach alternatywnych w świetle art. 171 prawa bankowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
30. Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
31. Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
32. The Impact of Financial Governance on Profitability in Jordanian Commercial Banks (During the Period 2004–2013)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
33. Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
34. Próba oceny efektywności banków komercyjnych z uwzględnie-niem dynamiki ich rentowności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
35. Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
36. Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej – koncepcja i znaczenie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
37. Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
38. Development of equity regulations in the Basel framework
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
39. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
40. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
41. Kilka uwag o zjawisku samoregulacji na rynku bankowym w nowej architekturze nadzorczej
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
42. Rynek bankowości mobilnej w Polsce – stan i perspektywy rozwoju
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
43. Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
44. Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
45. Manifestations of implementation of the CSR concept in the retail banking sector in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
46. The financial sector towards efficiency of sustainable development financing in the light of literature review
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
47. SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 4.0 DLA SEKTORA BANKOWEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
48. Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Przejdź
Strona