Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe

Autorzy: Dorota Bednarska-Olejniczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: innowacje marketing bankowość komercyjna service design
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (281-288)
Klasyfikacja JEL: G20 M30 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie istoty, zakresu i rozwiązań stosowanych przez polskie banki w zakresie innowacji marketingowych, charakterystyka poziomu innowacyjności banków komercyjnych w Polsce w latach 2008‒2014 oraz określenie, jakie znaczenie dla innowacyjności banków ma praktyczne wdrażanie koncepcji service design. W artykule dokonano analizy danych statystycznych gromadzonych przez GUS w latach 2008‒2014. Na ich podstawie stwierdzono, że usługi bankowe są jednym z najbardziej innowacyjnych działów sektora usług, jednak odsetek banków wdrażających innowacje marketingowe systematycznie maleje. W grupie podmiotów prowadzących finansową działalność usługową (dział 64), w tym banków, wśród wszystkich typów innowacji marketingowych wdrożonych w analizowanym okresie dominowały innowacje związane z nowymi mediami lub technikami promocji produktów, tj. z komunikacją marketingową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarska-Olejniczak, D. (2011). Marketing w usługach bankowych. W: B. Iwankiewicz-Rak (red.), Marketing w usługach. Przykłady zastosowań (s. 9‒46). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
2.Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Press. Pobrano z: https://hbr.org/2008/06/design-thinking/ar/1.
3.Drucker, P. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
4.Definicje (12.04.2016). Pobrano z: http://grywalizacja24.pl/definicje/.
5.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008‒2010 (2011). Warszawa: GUS.
6.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012 (2013). Warszawa: GUS.
7.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012‒2014 (2015). Warszawa: GUS.
8.Nowy etap rywalizacji dla bankowości (12.04.2016). Pobrano z: http://grywalizacja24.pl/nowy-etap-grywalizacji-dla-bankowosci.
9.Heffernan, S. (2007). Nowoczesny bank. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Ingle, B.R. (2014). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
11.Lipiec, M. (1.02.2014). Service design-projektowanie nastawione na doświadczenie klienta. Pobrano z: http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/service-design-projektowanie-nastawione-doswiadczenie-klienta/.
12.Pilarczyk, B. (2011). Innowacje w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 271‒286.
13.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej (2008). Warszawa: OECD i Eurostat.
14.Słownik finansów i bankowości (2008). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.