Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego

Autorzy: Remigiusz Tunowski

Jacek Jaworski
Słowa kluczowe: zarządzanie bankiem Business Intelligence kondycja finansowa banku
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (465-476)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Rozpoznanie wpływu wdrożenia oprogramowania klasy Business Intelligence (BI) na kondycję finansową banku. Metodologia badania – Autorska metoda oparta na porównaniu wybranych wskaźników finansowych obliczonych dla wybranego banku, który wdrożył system BI oraz grupy banków niekorzystających z oprogramowania tej klasy. Wynik – Uzyskano wstępną konfirmację hipotezy badawczej mówiącej o pozytywnym wpływie wdrożenia systemu BI na kondycję finansową banku. Oryginalność/wartość – Badanie wypełnia zidentyfikowaną na podstawie przeglądu literatury lukę poznawczą w zakresie rozpoznania wpływu wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową banku. Autorzy zaprezentowali w nim także oryginalną metodę porównań wskaźników finansowych uwzględniającą wielowymiarowość czynników kształtujących owe wskaźniki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Shubirii F.N. (2012), Measuring the impact of business intelligence on performance an empirical case study, „Polish Journal of Management Studies” vol. 6.
2.Barua A., Mani D., Mukherjee R. (2014), Measuring the Business Impacts of Effective Data, University of Texas at Austin Study, www.sybase.com/files/White_Papers (14.04.2014).
3.Davenport T.H., Harris J.G. (2006), Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania, MTBiznes, Warszawa.
4.Fraser D.R, Fraser L.M. (1996), Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Związek Banków Polskich, Warszawa.
5.Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
6.Hass-Symotiuk M. (2004), Systematyka kosztów na potrzeby budżetowania, „Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia” nr 11, s. 5–9.
7.Hass-Symotiuk M., Mućko P. (2005), Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 173–181.
8.Hocevar B. Jaklic J. (2010), Assesing benefits of business intelligence systems – a case study, „Management” vol. 15.
9.Iwanowicz-Drozdowska M. (1999), Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.
10.Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami, CeDeWu, Gdańsk.
11.Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa.
12.Kuczera A. (2015), Business Intelligence w ING Banku Śląskim, www-05.ibm.com/pl/events/bao/pdf/Case_Study.pdf (18.11.2015).
13.Likert R. (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes, „Archives of Psychology” vol. 140.
14.Luhn H.P. (1958), A business intelligence system, „IBM Journal of Research and Development” vol. 2, iss. 2.
15.Pirttimäki V., Lönnqvist A., Karjaluoto A. (2006), Measurement of Business Intelligence in a Finnish Telecom, „Electronic Journal of Knowledge Management” vol. 4, iss. 1.
16.Popovic A., Coelbo P.S., Jaklic J. (2009), The impact of business intelligence system maturity on information quality, „Information Research” vol. 14, iss. 4.
17.Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej (2005), red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
18.Surma J. (2009), Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19.Tuncay E.G., Belgin O. (2014), Effects of business intelligence techniques of enterprise productivity, www.academia.edu/2700385 (2.05.2014).
20.Wieder B., Ossimitz M.L., Chamoni P. (2012), The Impact of Business Intelligence Tools on Performance: A User Satisfaction Paradox?, „International Journal of Economic Sciences and Applied Research” vol. 5, iss. 3.
21.Williams S., Williams N. (2003), The Business Value of Business Intelligence, „Business Intelligence Journal” vol. 3.