Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce

Autorzy: Kamila Czarnowska
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: usługa BlueCash banki promocja system natychmiastowego przelewu
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (251-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest opis systemu szybkich przelewów w Polsce na przykładzie Systemu Płatności BlueCash (w skrócie: SPBC) dostarczanego przez firmę Blue Media SA. Celem szczegółowym jest zobrazowanie wzrostu zasięgu usługi oraz wylistowanie i opis form działań promocyjnych mających na celu wspieranie rozwoju usługi szybkich przelewów pośród klientów banków. Autorka obrazuje najbardziej popularne działania marketingowe stosowane przez banki, które mają za zadanie doprowadzić do wzrostu zainteresowania usługą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.50 banków w SPBC, http://bluemedia.pl/aktualnosci/50-bankow-w-spbc.
2.Blicharz M., Tarkowska E., Przelewy natychmiastowe w polskim systemie rozliczeniowym, w: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy, red. T.H. Bednarczyk, A. Korzeniowska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
3.Blue Media uzyskuje zgodę NBP na prowadzenie działalności rozliczeniowej dla banków, http://bluemedia.pl/aktualnosci/blue-media-uzyskuje-zgode-nbp-na-prowadzenie-dzialalnosci-rozliczeniowej-dla-bankow.
4.Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2014 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2015, https://www.nbp.pl/ systemplatniczy/publikacje/2014_4.pdf.
5.Kunkowski J., Rola i zadania integratorów płatności w polskim e-handlu, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, nr 2.
6.Lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem Systemu Płatności BlueCash, https://bluecash.pl/spbc/out.
7.Nowacki R., Podręcznik. Reklama, Difin, Warszawa 2006.
8.Pabian A., Promocja – nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2006.
9.Pigłowski M., Bezpieczeństwo i funkcjonalność szybkiego przelewu a dokonywanie płatności w sklepie internetowym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 24, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
10.Płatności natychmiastowe BlueCash, Bank Spółdzielczy w Sejnach, http://bssejny.pl/platnosci-natychmiastowe-bluecash.
11.Przelew natychmiastowy, Konto bankowe T-Mobile Usługi Bankowe, https://www.t-mobilebankowe.pl/przelew-natychmiastowy.
12.Systemy płatności natychmiastowych – analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju, red. R. Łodyga, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2015.
13.Teraz bezpłatne przelewy ekspresowe z konta eurobanku, https://www.youtube.com/watch?v=LTpj7FM-6Dk.
14.Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, DzU z 2001, nr 123, poz. 1351.