Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Niemczech

Autorzy: Anna Dąbkowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Anna Spoz
Słowa kluczowe: bankowość relacyjna małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (451-462)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przestawienie istoty bankowości relacyjnej oraz omówienie jej znaczenia dla przedsiębiorstw sektora MSP w Niemczech. Metodologia badania – Krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmująca publikacje polskich i zagranicznych autorów w omawianego zakresu tematycznego, metoda desk research oraz metoda analizy oraz dedukcji. Wybrane treści zostały zaprezentowane w formie graficznej. Wynik – Wyjaśnienie pojęcia bankowości relacyjnej. Omówienie znaczenie kredytu bankowego w działalności przedsiębiorstw sektora MSP oraz przedstawienie powodów zerwania negocjacji kredytowych z bankami. Oryginalność/wartość – Uwzględniając znaczenie kredytu w działalności przedsiębiorstw MSP, wielkość luki finansowej w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw MSP oraz przyczyn zerwania negocjacji kredytowych z bankami, wykazano znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw MSP, ale także banków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beck, T., Degryse, H., Haas, R.D., Horen, N. (2014). When Arm’s Length Is Too Far. Relationship Banking over the Business Cycle. CESifo Working Paper, 4877, 2.
2.Becker, W., Ulrich, P., Botzkowski, T. (2015). Finanzierung im Mittelstand. Wiesbaden: Springer Gabler.
3.Berger, A.N., Udell, G.F. (1995). Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance. Journal of Business, 68, 351–381.
4.Boot, A.W.A., Thakor, A.V. (2000) Can Relationship Banking Survive Competition? The Journal of Finance, 55 (2), 679–713.
5.Flögel, F., Gärtner, S. (2016). Niedrigzinsphase, Standardisierung, Regulierung. Regionale Banken was nun? IAT Discussion Paper, 16/02.
6.Hodgman, D.R. (1963). Commercial Bank Loan and Investment Policy. Urbana-Champaign: Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois.
7.Hummel, D. (2011). Mittelstands- und Innovationsfinanzierung in Deutschland. Ergebnisse und Hintergründe einer bundesweiten Unternehmensbefragung. Postam: Universitätsverlag Potsdam.
8.Kane, E.J., Malkiel, B.G. (1965). Bank Portfolio Allocation, Deposit Variability, and the Availability Doctrin. Quarterly Journal of Economics, 79, 257–261.
9.Memmel, C., Schmieder, C., Stein, I. (2007). Relationship Lending – Empirical Evidence for Germany. Banking and Financial Studies, 14.
10.OECD (2006). The SME Financing Gap. Vol. 1: Theory and Evidence.
11.Ongena, S., Smith, D.C. (1998). Bank Relationships: A Review. Performance of Financial Institutions. Cambridge: Cambridge University Press.
12.Ongena,S., Smith, D.C. (2000). What Determines the Number of Bank Relationships. Journal of Financial Intermediation, 9, 26–56.
13.Petersen, M.A, Rajan, R.G. (1994). The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data. Journal of Finance, 49, 3–27.
14.Steegman, J. (2006). Funktionen der Hausbank bei der Unterstützung von Unternehmensgründungen (Venture Capital und Investment Banking, Neue Folge). Lohmar: Eul Verlag.
15.Wood, J.H. (1975). Commercial Bank Loan and Investment Behavior. New York: Wiley.