Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-55
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Systemic Defects in the EMU and Small Countries in Central and Eastern Europe
(Ogólnoustrojowe wady Unii gospodarczo-walutowej krajów Europy Środkowej I Wschodniej)

Autorzy: Yoji Koyama
Słowa kluczowe: sektor bankowy problem strefy euro Unia Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (687-704)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Waluta euro, która od roku 1999 funkcjonuje w transakcjach bezgotówkowych, ułatwiła regionalny handel zagraniczny w strefie euro, ale w połączeniu z liberalizacją finansową oraz globalną finansyzacją przyniosła ogromne transgraniczne przepływy kapitału i brak kontroli nad działalnością dużych banków, co prowadzi do baniek na rynku nieruchomości na obrzeżach Europy południowej i krajów nowej Unii w połowie 2000 roku. Po szoku związanym z upadkiem banku Lehman Brothers, który wystąpił we wrześniu 2008 roku, napływ kapitału w tych krajach nagle zatrzymał się i odwrócił. W celu ratowania sektora bankowego, który posiadał wiele zagrożonych kredytów, rządy były zmuszone do zasilenia banków „świeżym” kapitałem, powodując wzrost długu publicznego. W celu zmniejszenia zadłużenia rządów Trojka (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i MFW), jako warunek pomocy finansowej, zmusiła peryferyjne kraje UE do przyjęcia planów oszczędnościowych, ale ta polityka spowodowała z kolei stagnację gospodarczą w tych krajach. Artykuł ten przedstawia wady systemowe w UGW i polityczne problemy w strefie euro.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baimbridge & Whyman (2015), Crisis in the Eurozone: Causes, Dilemmas and Solutions, Palgrave MacMillan.
2.Brown B. (2012), The Euro’s Collapse, The Japanese edition (translated by Katsumasa Tamura) was published by
3.Ittosha in 2012.
4.Blyth M. (2013), Austerity: the History of a Dangerous Idea, Oxford University Press. The Japanese edition (translated
5.by Masazumi Wakatabe and Katsuyoshi Tamura) was published by NTT Shuppan in 2015.
6.De Grauwe P. (2009), Economics of Monetary Union, The Japanese edition (2011) (translated by Soko Tanaka and
7.Masaki Yamaguchi) was published Keiso Shobo.
8.Fujita N. (2003), Theory of Cumulative Causal Relationship in Myrdal, “Keizai Kagaku” vol. 51, no. 2 (in Japanese).
9.Hansson, Randveer (2013), Economic Adjustment in the Baltic Countries, Easti Pank, Working Paper Series, 1/2013.
10.Hoshino K. (2015), EU Keizai Tsuka Tohgoh to Euro Kiki, Tokyo: Nihon Hyoronsha.
11.IMF (2015), Greece: Preliminary Draft Debt Sustainability Analysis, Country Report no. 15/165. https://www.imf.
12.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43044.0 (accessed on January 16, 2016).
13.Iwata K. (ed.) (2003), Euro to EU no Kin’yu System, Tokyo: Nihon Hyoronsha.
14.Iwata K. (2003), EU no Shohken Kisei no Shin Tenkai, Chapter 8 of Iwata (ed.) (2003).
15.JETRO (2011), Yorropa Semester no Gaiyo to Kongo no Sukejuru, “Yuro Torendo” no. 4.
16.Konoe S. (2014), EMU no Kesei to Kin’yu Anteika: Bundan sareta Seisaku Katei to Kongo no Yukue, EU Studies
17.in Japan, no. 34.
18.Koyama Y. (2015a), The EU’s Eastward Enlargement: Central and Eastern Europe’s Strategies for Development,
19.Singapore: World Scientific.
20.Koyama Y. (2015b), EU Accession and the Collapse of Casino Capitalism in Small Countries in Central and Eastern
21.Europe: Focus on Latvia and Slovenia, in Global Financial Crisis: Causes, Consequences and Impact on Economic
22.Growth, ed. J. Barnett, NY: Nova Science.
23.Koyama Y. (ed.) (2016), The Eurozone Enlargement: Prospect of New EU Member States for the Euro Adoption,
24.NY: Nova Science.
25.Martin W. (2014), The Shifts and the Shocks: What We’ve Learned – and Have Still to Learn – from the Financial
26.Crisis, The Japanese edition (translated by Masami Endo) was published by Hayakawa Shobo in 2015.
27.Mayes D.G. (2003), EU niokeru Ginkoh Kantoku no Shin Tenkai, Chapter 7 of Iwata (ed.).
28.Minsky H. (1986), Stabilizing an Unstable Economy, The Japanese edition (translated by Osamu Yoshino, Toichiro
29.Asada and Kazuo Uchida) was published by Taga Shuppan.
30.Paternesi M.W. (2015), Austerity and competitiveness: a misleading linkage, Paper presented at the 1st World Congress
31.of Comparative Economic Studies, held at Rome Tre University on June 25–27.
32.Radosevic, Cvijanovic (eds.) (2015), Financialisation and Financial Crisis in South-Eastern European Countries,
33.Fankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
34.Richter S. (2013), Macroeconomic Conditionality: a Threat to Cohesion Policy Transfers from 2014 onwards?, Gligorov,
35.Vladimir, et al., Animal Spirits still Dimmed: Slow Recovery Expected, Current Analyses and Forecasts
36.12, wiiw.
37.Takemori S. (2015), Ohshu Tohgoh Girisha ni Shisu. Tokyo: Kohdansha.
38.Tanaka H. (2015), Euro to EU Keizai wa Dokoni Mukau noka, “Keizai”, September iss. of 2015.
39.Tanaka S. (2015), Euro Kiki to Seido Kaikaku: Euro 2.0 heno Hatten, Seiichi, Nakajo and Yoshimasa Komoriya, eds.
40.Tanaka S. (2015), Euro Kiki to Grisha no Hanran, Tokyo: Iwanami.