Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
ZAANGAŻOWANIE KLIENTA (CE) W SEKTORZE DÓBR ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE ORAZ SEKTORZE BANKOWYM

Autorzy: Małgorzata Kieżel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Joanna Wiechoczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zaangażowanie klienta dobra high-tech usługi bankowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (105-114)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do głównych celów artykułu należało przedstawienie koncepcji zaangażowania klienta (customer engagement–CE), wskazanie głównych przesłanek jej wdrażania przez podmioty sektora dóbr high-tech i bankowego oraz zidentyfikowanie stosowanych przez nie kluczowych aktywności i narzędzi marketingowych z zakresu CE. Wiodącymi przesłankami stosowania koncepcji CE jest zwiększenie lojalności klientów wobec marki w efekcie rosnącej satysfakcji i podniesienie ich skłonności do udzielania rekomendacji. Największe możliwości kształtowania wysokiego zaangażowania konsumentów na skutek budowania pozytywnych doświadczeń dają przedsięwzięcia z wykorzystaniem fan page’ów w social mediach, blogów, gier marketingowych i platform crowdsourcingowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appelbaum, A. (2001). The Constant Customer. Business Journal, June 17. Pobrane z: http://www.gallup.com/businessjournal/745/constant-customer.aspx.
2.Bowden, J.J. (2009). The Process of Customer Engagement – A Conceptual Framework. Journal of Marketing Theory, 17, 1, 65.
3.Brodie, R.J., Hollebeek, L.D., Juric, B., Ilic, A. (2011). Customer Engagement – Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research. Journal of Service Research, 14, 3, 260.
4.Brodie, R.J., Ilic, A., Juric, B., Hollebeek, L.D. (2013). Customer engagement in a virtual brand community – An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66, 1, 105–114.
5.Jenning, K.M., Zeitner, V. (2003). Internet use and civic engagement: A longitudinal analysis. Public Opinion Quarterly, 67, 3.
6.Rupik, K. (2015). Customer Engagement Behaviour in the Fashion Industry. International Conference on Marketing and Business Development Journal, 1, 1.
7.Samar (2015). Pobrane z: http://www.samar.pl.
8.Schaufeli, W., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3.
9.Universal McCann (2013). Społecznościowy kod złamany. Raport Wave 7. Warszawa.
10.Universal McCann (2015). Wszystko, co chcecie wiedzieć o contencie, a baliście się zapytać. Raport Wave 8. Warszawa.
11.Van Doorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Nass, S., Pick D., Pirner, P., Verhoef, P.C. (2010). Customer engagement behavior: theoretical foundations and research directions. Journal of Service Research, 13, 3.
12.Verhoef, P.C., Reinartz, W.J., Krafft, M. (2010). Customer engagement as a new perspective in customer management. Journal of Service Research, 13, 3, 249–250.
13.Vivek, S.D., Beatty, S.E., Morgan, R.M. (2012). Customer engagement: exploring customer relationships beyond purchase. Journal of Marketing Theory and Practice, 20, 2.