Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce

Autorzy: Agnieszka Mastalerz
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza metoda DEA efektywność CCR bankowość
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (313-322)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest określenie poziomu efektywności wybranych banków w Polsce, przy wykorzystaniu metody DEA. Metodologia badania – W opracowaniu zastosowano model DEA (Data Envelopment Analysis) jako narzędzie do przetwarzania danych. Wynik – Na podstawie analizy uzyskano informacje na temat efektywności działania banków. Oryginalność/wartość – Koncepcja zastosowana w artykule pozwala dostarczyć informacji do podejmowania decyzji strategicznych w bankach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inef ciencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30 (9), 1078–1092.
2.Barth, J., Lin, C., Ma, Y., Seade, J., Song, F. (2013). Do Bank Regulation, Supervision and Monitoring Enhance or Impede Bank Ef ciency? Journal of Banking & Finance, 37, 2879–2892.
3.Begg, D.K.H., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Ekonomia: mikroekonomia. Warszawa: PWE.
4.Berger, A.N., Humphrey, D.B. (1997). Ef ciency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research. European Journal of Operational Research, 98, 175–212.
5.Berger, A.N., Leusner, J.H., Mingo, J.J. (1997). The Ef ciency of Bank Branches. Journal of Monetary Economics, 40 (1), 141–162.
6.Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Casu, B., Ferrari, A., Zhao, T. (2013). Regulatory Reform and Productivity Change in Indian Banking. The Review of Economics and Statistics, 95 (3), 1066–1077.
8.Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the Ef ciency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2 (6), 429–444.
9.Daraio, C., Simar, L. (2007). Advanced Robust and Nonparametric Methods in Ef ciency Analysis. Methodology and Applications. USA: Springer.
10.Eling, M., Luhnen, M. (2010). Ef ciency in the International Insurance Industry: A Cross-Country Comparison. Journal of Banking & Finance, 34, 1497–1509.
11.Fethi, M.D., Pasiouras, F. (2010). Assessing Bank Ef ciency and Performance with Operational Research and Artfiicial Intelligence Techniques: A Survey. European Journal of Operational Research, 204, 189–198.
12.Glass, J.C., McKillop, D.G., Rasaratnam, S. (2010). Irish Credit Unions: Investigating Performance Determinants and the Opportunity Cost of regulatory compliance. Journal of Banking &Finance, 34, 67–76.
13.Guzik, B. (2009a). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
14.Guzik, B. (2009b). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 1, 55–75.
15.Halkos, G., Tzeremes, N. (2013). Estimating the Degree of Operating Ef ciency Gains from a Potential Bank Merger and Acquisition: A DEA Bootstrapped Approach. Journal of Banking &Finance, 37, 1658–1688. Kenjegalieva, K.A., Simper, R., Weyman-Jones, T.G. (2009). Ef ciency of Transition Banks: Inter-Country Banking Industry Trends. Applied Financial Economics, 19, 1531–1546.
16.Leverty, T., Grace, M. (2010). The Robustness of Output Measures in Property-Liability Insurance Efficiency Studies. Journal of Banking & Finance, 34, 1510–1524.
17.Nazarko, J., Chrabołowska, J. (2005). Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 12, 38–47.
18.Piekarz, H., Stabryła, A. (1989). Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, 12.
19.Sealey, C., Lindley, J. (1977). Inputs, Outputs, and a Theory of PRODUCTION and Cost at Depository Financial Institutions. The Journal of Finance, 32, 1251–1266.
20.Stigler, G.J. (1957). Perfect Competition, Historically Contemplated. The Journal of Political Economy, 65 (1), 395–399.
21.Thanassoulis, E. (2003). Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation Text with Integrated Software. Norwell: Kluwer Academic Publishers.
22.Varian, H.R.V. (2005). Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PW N.