Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku

Autorzy: Monika Klimontowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Anna Pyka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: modele biznesowe banków pozycja rynkowa banków wymogi regulacyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (153-166)
Klasyfikacja JEL: G21 L20 D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W rezultacie zmian gospodarczych, społecznych i prawnych polski sektor bankowy ulega ciągłym przemianom. W tych warunkach utrzymanie pozycji na rynku oraz trwałej zdolności do osiągania zysku wymaga od banków elastyczności w poszukiwaniu takich wartości dla klienta, które mogą stać się centralnym założeniem modelu biznesowego. Dostarczanie wartości klientom musi opierać się na zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań. Równocześnie przyjęte przez banki modele biznesowe powinny gwarantować bezpieczeństwo prowadzonej działalności i umożliwiać spełnienie wszystkich wymogów regulacyjnych. Osiągnięcie tych dwóch celów wymaga redefi nicji stosowanych dotąd modeli biznesowych. Celem artykułu jest przedstawienie modeli biznesowych wykorzystywanych obecnie przez banki oraz określenie czynników, które w najbliższych latach będą miały na nie największy wpływ.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Accenture (2012). Banking 2016 Accelerating growth and optimizing costs in distribution and marketing. Pobrano z: www.accenture.com/tw-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_3/Accenture-Banking-2016.pdf.
2.AI-Debei, M.M., Avison, D. (2010). Developing a unifi ed framework of the business model concept. European Journal of Information Systems, 19, (3), 359–376.
3.Alt, R., Zimmermann, H.-D. (2001). Preface: Introduction to Special Section – Business Models. Electronic Markets, 11 (1), 3–9.
4.Applegate, L.M. (2000). E-Business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape. Pobrano z: http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=15535.
5.Ayadi R., de Groen W.P. (2014). The Banking Business Models Monitor 2014. Montréal: Centre for European Policy Studies Brussels, International Observatory on Financial Services Cooperatives.
6.Ballon, P. (2007). Business modelling revisited: the confi guration of control and value. The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media, 9 (5), 6–19.
7.Chesbrough, H., Rosenbloom, R.S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11 (3), 529–555.
8.Daft, J., Albers, S. (2013). A conceptual framework for measuring airline business model convergence. Journal of Air Transport Management, 28, 47–54. Selected papers from the 15th Air Transport Research Society Conference. Sydney 2011.
9.Dubosson-Torbay, M., Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2002). E-business model design, classify cation, and measurements. Thunderbird International Business Review, 44 (1), 5–23.
10.Gordijn, J., Akkermans, H. (2001). Designing and Evaluating E-Business Models. IEEE Intelligent Systems, 16 (4), 11–17.
11.Hamel, G. (2000). Leading the Revolution. Boston: Harvard Business School Press.
12.Johnson, M.W., Christensen, C.M., Kagermann, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, 86 (12).
13.Klimontowicz, M. (2013). Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku. Warszawa: CeDeWu.pl.
14.Klimontowicz, M. (2014). Kapitał klienta we współczesnych modelach biznesowych banku. W: Innowacje w bankowości i fi nansach. Katowice: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.KPMG International (2011). Evolving Banking Regulation. A long journey ahead – the outlook for 2012. Report, December.
16.Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, 80 (5).
17.Markides, C.C., Geroski, P.A. (2004). Fast Second: How Smart Companies Bypass Radical Innovation to Enter and Dominate New Markets. San Francisco: Jossey-Bass.
18.Nosowski A. (2010). Bankowe modele biznesowe – ewolucja czy innowacja. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, XIIV (2). Sectio H.
19.Nosowski A. (2012). Modele, strategie i metody zarządzania w instytucjach kredytowych. W: A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Warszawa: C.H. Beck.
20.Osterwalder A., Pigneur Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Warszawa: Helion.
21.Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.L. (2005). Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems, 16 (1). Pobrano z: http://aisel.aisnet.org/cais/vol16/iss1/1.
22.Petrovic, O., Kittl, C., Teksten, R.D. (2001). Developing Business Models for eBusiness.
23.Pyka, I. (red.) (2013). Bankowość komercyjna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
24.Richardson, J. (2008). The business model: An integrative framework for strategy execution. Strategic Change, 17 (5–6), 133–144.
25.Saebi, T., Foss, N.J. (2014). Business models for open innovation: Matching heterogenous open innovation strategies with business model dimensions. European Management Journal. Doi:10.1016/j.emj.2014.11.002.
26.Santos, J., Spector, B., van der Heyden, L. (2009). Toward a theory of business model innovation with incumbent fi rms. Working paper no. 2009/16/ EFE/ST/TOM. Fontainebleau: INSEAD, 5–13.
27.Shafer, S.M., Smith, H.J., Linder, J.C. (2005). The power of business models. Business Horizons, 48 (3), s. 199–207.
28.Weill, P., Vitale, M. (2013). Place to Space: Migrating to Ebusiness Models. Harvard Business Press.
29.Zott, C., Amit, R. (2008). The fi t between product market strategy and business model: Implications for fi rm performance. Strategic Management Journal, 29 (1), 1–26.
30.Zott, C., Amit, R. (2010). Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, Business Models, 43 (2–3), 216–226.
31.Zott, C., Amit, R., Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37 (4), 1019–1042.