Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów

Autorzy: JULITA MARKIEWICZ-PATKOWSKA
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania

SŁAWOMIR PYTEL
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi

KRZYSZTOF WIDAWSKI
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

PIOTR OLEŚNIEWICZ
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego
Słowa kluczowe: seniorzy turystyka senioralna status ekonomiczny czas wolny
Data publikacji całości:2018-06-20
Liczba stron:8 (99-106)
Klasyfikacja JEL: D14 I12 I15 I31 J11 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych to proces obserwowany od lat. W grupie wyżu demograficznego z lat 1946-1955 każdego dnia powiększa się populacja emerytów. W artykule zdefiniowano pojęcie seniora, przedstawiono też zmieniające się formy aktywności turystycznej podejmowane przez emerytów w różnych okresach XXI wieku w kontekście ich sytuacji ekonomicznej. W świetle przeprowadzonych analiz należy się spodziewać, że przekonanie seniorów żyjących w XXI wieku o korzyściach, jakie niesie ze sobą aktywny wypoczynek i turystyka, przełoży się na popularyzację zdrowego, aktywnego stylu życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acevedo, C.R. (2003). Motivos para viajar: um estudio com turistas maduros no contexto brasileiro. FACEP Pesquisa,
2.1 (6), 78-87.
3.Alcaide Casado, J.C. (2005). Dónde está el marketing para mayores? Marketing + Ventas, 205, 46-57.
4.Dąbrowski, A. (red.) (2006). Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Wychowania Fizycznego.
5.Garcia Sastre, M.A., Martorell Cunill, O. (2007). Una reflexión sobre el modelo turistico de las Illes Balears. W: M.A. Garcia Sastre, O. Martorell Cunill (red.), Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa (t. 1, s. 1097-1106). Palma de Mallorca.
6.GUS (2013). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
7.GUS (2015). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
8.GUS (2001). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
9.GUS (2005). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10.GUS (2009). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
11.GUS (2013). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.GUS (2014). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
13.GUS (2015). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E. (2012). Turystyka osób starszych w Polsce - uwarunkowania społeczno- demograficzne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 259, 95-108.
15.Horneman, L., Carter, R.W., Wei, S., Ruys, H. (2002). Profiling the senior traveler: an Australian perspective. Journal of Travel Research, 1 (41), 23-37.
16.Hossain, A., Bailey, G., Lubulwa, M. (2003). Characteristics and travel patterns of older Australians: impact of population ageing on tourism. International Conference on Population Ageing and Health Modelling our Future, Canberra, Australia, 8-12 December.
17.Huang, L., Tsai, H.T. (2003). The study of senior traveler behavior in Taiwan. Tourism Management, 5 (24), 561-574.
18.Kowalik, S. (red.) (2009). Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
19.Lee, S.H., Tideswell, C. (2005). Understanding attitudes towards leisure travel and the constraints faced by senior Koreans. Journal of Vacation Marketing, 3 (11), 249-263.
20.Oleśniewicz, P., Markiewicz-Patkowska, J., Widawski, K. (2015). Senior tourism on the example of members of the Association for the Promotion of Sports “Fan” in Wroclaw. Proceedings of the 10th International Conference on Kinantrhopology, Brno, Czech Republic, November 18-20, 259-270.
21.Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 51, 15-24.
22.Straś-Romanowska, M. (2005). Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. Kolokwia Psychologiczne, 13, 262-274.
23.Szatur-Jaworska, B. (2010). Zmiany w sytuacji materialnej ludzi starych w Polsce - diagnoza 20 lat po przełomie. W: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej (s. 28-51). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
24.Szukalski, P. (red.) (2008). To idzie starość — polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
25.http://stat.gov.pl (11.05.2017).
26.http://www.zus.pl (11.05.2017).