Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
KONSUMENT JAKO CZŁONEK ORGANIZACJI- SZERSZA PERSPEKTYWA KOPRODUKCJI

Autorzy: Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Agnieszka Małecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zachowania obywatelskie konsumentów organizacyjne zachowania obywatelskie współtworzenie wartości
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (261-270)
Klasyfikacja JEL: M31 D19 M19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu są tak zwane zachowania obywatelskie konsumentów – ZOK (customer citizenship behaviour) jako wyłaniający się obszar badań w naukach o zarządzaniu, który wpisuje się w szerszą kategorię organizacyjnych zachowań obywatelskich (organizational citizenship behaviour). Zjawisko ZOK jest przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy zarządzania zasobami ludzkimi, jak i marketingu. Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie ZOK i określenie głównych jego typów. Ponadto zamierzeniem jest ukazanie ZOK na tle znanej w marketingu koncepcji koprodukcji wartości, a także wskazanie luk badawczych i możliwych kierunków dalszych badań w zakresie ZOK.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adjei, M.T., Noble, S.M., Noble, C.H. (2010). The Influence of C2C Communications in Online Brand Communities on Customer Purchase Behaviour. Journal of the Academy of Marketing Science, 38 (5), 634–653
2.Ahearne, M., Bhattacharya, C.B., Gruen, T. (2005). Antecedents and Consequences of Customer-Company Identification: Expanding the Role of Relationship Marketing. Journal of Applied Psychology, 90 (3), 574.
3.Anaza, N.A. (2014). Personality Antecedents of Customer Citizenship Behaviors in Online Shopping Situations. Psychology & Marketing, 31 (4), 251–263.
4.Bartikowski, B., Walsh, G. (2011). Investigating Mediators between Corporate Reputation and Customer Citizenship Behaviors. Journal of Business Research, 64 (1), 39–44.
5.Bateman, T.S., Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship between Affect and Employee “Citizenship”. Academy of Management Journal, 26 (4), 587–595.
6.Bettencourt, L.A. (1997). Customer Voluntary Performance: Customers as Partners in Service Delivery. Journal of Retailing, 73 (3), 383–406.
7.Curth, S., Uhrich, S., Benkenstein, M. (2014). How Commitment to Fellow Customers Affects the Customer-Firm Relationship and Customer Citizenship Behavior. Journal of Services Marketing, 28 (2), 147–158.
8.Fowler, J.G. (2014). Customer Citizenship Behavior: An Expanded Theoretical Understanding. Global Journal of Business and Social Science, 1 (9), 1–8.
9.Groth, M. (2005). Customers as Good Soldiers: Examining Citizenship Behaviors in Internet Service Deliveries. Journal of Management, 31 (1), 7–27.
10.Halbesleben, J.R., Buckley, M.R. (2004). Managing Customers as Employees of the Firm: New Challenges for Human Resources Management. Personnel Review, 33 (3), 351–372.
11.Homans, G.C. (1958). Social Behavior as Exchange. American Journal of Sociology, 63, 597–606.
12.Lages, C., Lages, C.R., Lages, L.F. (2005). The RELQUAL Scale: A Measure of Relationship Quality in Export Market Ventures. Journal of Business Research, 58 (8), 1040–1048.
13.Liu, J.S., Tsaur, S.H. (2014). We Are in the Same Boat: Tourist Citizenship Behaviors. Tourism Management, 42, 88–100.
14.Maas, P., Graf, A. (2004). Leadership by Customers? New Roles of Service Companies’ Customers. German Journal of Research in Human Resource Management, 329–345.
15.Małecka, A., Mitręga, M. (2015). Konsumpcja kolaboratywna – wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, 2 (Zarządzanie), 139–150.
16.Mitręga, M. (2005). Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. Marketing i Rynek, 2, 2–7.
17.Mitręga, M. (2008). Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B. Marketing i Rynek, 3, 13–19.
18.Mitręga, M. (2013). Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych. Problemy Zarządzania, 11 (1 (40)), 40–63.
19.Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com, 4.
20.Ostrom, E. (2014). Collective Action and the Evolution of Social Norms. Journal of Natural Resources Policy Research, 6 (4), 235–252.
21.Tat Keh, H., Wei Teo, C. (2001). Retail Customers as Partial Employees in Service Provision: A Conceptual Framework. International Journal of Retail & Distribution Management, 29 (8), 370–378.
22.Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 1–17.
23.Yi, Y., Gong, T. (2008). The Effects of Customer Justice Perception and Affect on Customer Citizenship Behavior and Customer Dysfunctional Behaviour. Industrial Marketing Management, 37 (7), 767–783.
24.Yi, Y., Gong, T., Lee, H. (2013). The Impact of Other Customers on Customer Citizenship Behavior. Psychology & Marketing, 30 (4), 341–356.