Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONSUMENTÓW A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

Autorzy: Anna Pluta
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów czas szybkość działania organizacja przeciążenia pracowników
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (351-360)
Klasyfikacja JEL: M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza problem funkcjonowania organizacji w kontekście zmian zachodzących w zachowaniach współczesnych konsumentów. Dostrzegana temporalność w zachowaniach wywiera wpływ na szybkość działania organizacji, a to stwarza zagrożenia dla zatrudnionych pracowników. Celem opracowania jest zainicjowanie dyskusji nad problemem zachowań współczesnych klientów i ocena wpływu tej sytuacji na funkcjonowanie organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., Kerr, S. (1998). Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure. San Francisco: Jossey – Bass Inc. Publishers.
2.Baranowska-Skima, A. (2014). Jakość obsługi: cena i oferta najważniejsze. Pobrane z: http://www.egospodarka.pl/79264,Jakosc-obslugi-cena-i-oferta-najwazniejsze,1,39,1.html (13.11.2015).
3.Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
4.Beesley, A. (1995). Time Compression – New Source of Competitiveness in the Supply Chain. Logistic Focus, 3 (5), 24–25.
5.Blaxill, M., Hout, T. (2006). Make Decisions Like a Fighter Pilot. W: C.W. Stern, M.S. Deimler (red.), The Boston Consulting Group on Strategy (s. 371–372). New York: John Wiley & Sons.
6.Bruch, H., Ghoshal, S. (2003). Unleashing Organizational Energy. MIT Sloan Management Review, 45 (1), 44–51.
7.CBOS (2010), Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, BS/133/2010. Warszawa.
8.Chrzan, E. (2013). PAT – Czas jako istotny element marketingu mix. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 46–52.
9.Cox, T., Griffiths, A., Rial-González, E. (2006). Badania nad stresem związanym z pracą. Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
10.Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania. Warszawa: Nowoczesność Sp. z o.o.
11.Dybka, S. (2013). Znaczenie czasu jako elementu wyboru obiektu handlowego przez klienta. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 170–179.
12.Eriksen, T.H. (2003). Tyrania chwili. Warszawa: PIW.
13.Feldy, M. (2012). E-konsumentów portret własny. e-Mentor, 4 (46). Pobrane z: http://www.e--mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/956 (16.11.2015).
14.Frąckiewicz, E., Pluta, A. (2013). Rola kadry kierowniczej w budowaniu synergicznego układu relacji przedsiębiorstwo–pracownik–klient. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1144, 79–88.
15.Fromm, E. (2011). Mieć czy być? Poznań: Rebis.
16.Garrow, V. (2015). Organisation Design in a VUCA Word. W: HR in a Disordered World. IES Perspectives on HR 2015. Brighton: Institute for Employment Studies.
17.Gąsior, M. (2013). Czas oczekiwania na produkt jako czynnik determinujący dokonanie transakcji przy wykorzystaniu sieci Internet. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 137–147.
18.Gleick, J. (2003). Szybciej, Poznań: Zysk i S-ka.
19.EY (2014). Homo informaticus – jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci? Pobrane z: http://www.ey.com/PL/pl/Services/Advisory/Jak-cyfrowi-konsumenci-zachowuja--sie-w-sieci (15.11.2015).
20.Jaciow, M. (2013). Czas jako determinanta zakupów on-line. Handel Wewnętrzny, lipiec– sierpień (III), 155–165.
21.Łatowska, E. (2001). Ochrona niektórych praw konsumentów. Warszawa: PWN.
22.Maciejewski, G. (2012). Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa. Konsument i Rozwój, 2, 37–46.
23.Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług czasochłonnych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 14–25.
24.Macrone, M. (2003). EUREKA! Co naprawdę miał na myśli Archimedes. Warszawa: Świat Książki.
25.Mainge, Ch., Muller, J.-L. (1995). Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext.
26.Matejun, M., Nowicki, M. (2013). Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne (s. 152–221). Warszawa: Wolters Kluwer.
27.Mercz-Kot, D., Andysz, A. (2014). Kondycja zawodowa, rodzinna i zdrowotna pracujących Polaków, mieszkańców miast. Medycyna Pracy, 65 (6), 785–797.
28.Pluta, A. (2014). Pułapka przyspieszenia – wyzwanie współczesnych przedsiębiorców. W: A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości (s. 13–29). Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
29.Pluta, A. (2015). Organizacja działająca pod presją czasu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, 263–275.
30.Probst, G., Raisch, S. (2005). Organizational Crisis: The Logic of Failure. Academy of Management Executive, 19 (1), 95–98.
31.Rochmińska, A. (2012). Centra handlowe – miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, 207–217.
32.Schoeneborn, D., Blaschke, S., Kaufmann, I.M. (2013). Recontextualizing Anthropomorphic Metaphors in Organization Studies: The Pathology of Organizational Insomnia. Journal of Management Inquiry, 22 (4), 435–450.
33.Siuda, P. (2012). Kolekcjonowanie kontra szybkie konsumowani. Przegląd Socjologii Jakościowej, VIII (3), 58–75.
34.Sztumski, W. (2006). Turboświat i zasada odśpieszania. Problemy Ekorozwoju, 1, 49–57.
35.Sztumski, W. (2009). Przyspieszać czy odśpieszać? Sprawy Nauki. Pobrane: http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1382&catid=288&Itemid=30 (31.03.2014).
36.Szwykowska, K. (2015). W drodze do zmiany. Newsweek extra PSYCHOLOGIA, 2, 18–21.
37.Tomski, P. (2011). Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 1, 7–18.
38.Tucker, R.B. (1998). Zarządzanie z przyszłością. Warszawa: Pruszyński i S-ka.
39.Zaborowski, M. (2015). Iluzje i fantomy zmiany. Newsweek extra PSYCHOLOGIA, 2, 10–14.