Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konsumenci świadoma konsumpcja społeczna odpowiedzialność biznesu
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (241-250)
Klasyfikacja JEL: D10 M30 D21 L29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba ukazania nowej konsumpcji (świadomego konsumeryzmu) jako jednej z determinant rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz jej wdrażania przez przedsiębiorstwa. Realizacji celu artykułu podporządkowano zawarte w nim treści. Przedstawiono zmiany w zachowaniach konsumentów stanowiące przesłankę do rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, przybliżono istotę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz znaczenie, jakie nadawane jest relacjom z konsumentami w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (2011). Warszawa: TNS OBOP.
2.Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska (2013). Sopot.
3.Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (2012). Warszawa.
4.Blanke, M., Gorynia-Pfeffer, N. (2008). CSR – kompedium – organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw. Offenbach: RKW.
5.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
6.Corporate Ethics and Fair Trading (2008). A Nielsen Global Consumer Report.
7.Crane, A., Matten, D. (2010). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press.
8.Fuller, D. (1999). Sustainable Marketing. London: SAGE Publications.
9.Global Lifestyle of Health and Sustainability. An Overview on The Growing Global Market and Consumer Base for Sustainable Products and Services (2008). Moxie Design Group Limited.
10.ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność – broszura (2010). Genève: International Organization for Standardization.
11.Janoś-Kresło, M., Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: PWN.
12.Jastrzębska-Smolaga, H. (2000). W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. Warszawa: PWN.
13.Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
14.Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
15.Lewicka-Strzałecka, A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
16.Mazur-Wierzbicka, E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
17.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, 4, 296–306.
18.O’Sullivan, G. (2011). Przywództwo w dobie CSR i PR. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 89, Seria: Administracja i Zarządzanie (16), 47–64.
19.Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
20.Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
21.Solomon, M.R. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. Gliwice: Helion.
22.The Ethical Consumerism Report (2008).
23.The Ethical Consumerism Report (2010).
24.The Ethical Consumerism Report (2012).
25.Zrałek, J. (2012). Dekonsumpcja jako przejaw proekologicznych zachowań konsumentów. Handel Wewnętrzny, 5–6, 2, 134–142.