Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA KLIENTÓW WOBEC OGŁOSZEŃ CSR

Autorzy: Marek Pawlak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR reakcje konsumentów
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (329-338)
Klasyfikacja JEL: M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w 5 krajach, dotyczących reakcji konsumentów na ogłoszenie CSR hipotetycznego przedsiębiorstwa. Okazało się, że obok systemów wartości także uwarunkowania kulturowe mają duży wpływ na reakcje. Jeżeli przedsiębiorstwo publikuje ogłoszenie o swoim zaangażowaniu społecznym, to powoduje to pogorszenie opinii na temat tego zaangażowania szczególnie wśród osób o nastawieniu konserwatywnym. Respondenci w USA inaczej zareagowali na ogłoszeni CSR niż respondenci w Europie i Azji.

Bibliografia

1.Benoit-Moreau, F., Parguel, B. (2011). Building Brand Equity with Environmental Communication: An Empirical Investigation in France. EuroMed Journal of Business, 6, 1, 100–116.
2.Birth, G., Illia, L., Lurati, J., Zamparini, A. (2008). Communicating CSR: Practices among Swizerland’s Top 300 Companies. Corporate Communications: An International Journal, 13, 2, 182–196.
3.Chen, H., Zhang, H. (2009). Two-Way Communication Strategy on CSR Information in China. Social Responsibility Journal, 5, 4, 440–449.
4.Davis, D., MacDonald, J.B. (2010). Improving the Promotion of CSR Initiatives: A Framework for Understanding Stakeholder Communications from a Dynamic Learning Perspective. Academy of Marketing Studies Journal, 15, 2, 77–93.
5.Groza, M.D., Pronschinske, M.R., Walker, M. (2011). Perceived Organizational Motives and Consumer Responses to Proactive and Reactive CSR. Journal of Business Ethics, 102, 639–652.
6.Knoppen, D., Saris, W. (2009). Do We Have to Combine Values in the Schwartz’ Human Values Scale? A Comment on the Davidov Studies. Survey Research Methods, 3, 2, 91–103.
7.Kotler, Ph., Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New York: Wiley, Hoboken.
8.Nielsen, A.E., Thomsen, C. (2007). Reporting CSR – What and How to Say It? Corporate Communications: An International Journal, 12, 1, 25–40.
9.Parguel, B., Benoit-Moreau, F., Larceneux, F. (2011). How Sustainability Ratings Might Deter ‘Greenwashing’: A Closer Look at Ethical Corporate Communication. Journal of Business Ethics, 102, 15–28.
10.Pomering, A., Dolnicar, S. (2008). Assessing the Prerequisite of Successful CSR Implementation: Are Consumers Aware of CSR Initiatives? Journal of Business Ethics, 85, 285–301.
11.Pomering, A., Johnson, L.W. (2009). Advertising Corporate Social Responsibility Initiatives to Communicate Corporate Image. Inhibiting Skepticism to Enhance Persuasion. Corporate Communications: An International Journal, 14, 4, 420–439.
12.Scholder, E.P., Webb, D.J., Mohr, L. (2006). Building Corporate Associations: Consumer Attributions for Corporate Socially Responsible Programs. Journal of the Academy of Marketing Science, 34, 2, 147–157.
13.Schwartz, S.H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement, and Applications. Revue Françoise de sociologie, 42, 249–288.
14.Schwartz, S.H., Sagie, G. (2000). Value Consequences and Importance: A Cross-National Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 4, 465–497.
15.Struch, N., Schwartz, S.H., Kloot van der, W.A. (2002). Meanings of Basic Values for Women and Men. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1, 16–28.
16.Swaen, V., Vanhamme, J. (2004). The Use of Corporate Social Responsibility Arguments in Communication Campaigns: Does Source Credibility Matter? W: G. Menon, A.R. Rao (red.), Advances in Consumer Research (s. 590–591). Vol. XXXII. Portland, USA.
17.Tixier, M. (2003). Soft vs. Hard Approach in Communicating on Corporate Social Responsibility. Thunderbird International Business Review, 45, 1, 71–91.
18.Vanhamme, J., Grobben, B. (2008). “Too Good to be True!” The Effectiveness of CSR History in Countering the Negative Publicity. Journal of Business Ethics, 85, 273–283.
19.Wang, L., Juslin, H. (2012). Values and Corporate Social Responsibility Perceptions of Chinese University Students. Journal of Academic Ethics, 10, 1, 57–82.