Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)

Autorzy: Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jarosław A. Handzel
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowy Sączu
Słowa kluczowe: czas wolny seniorzy Uniwersytet Trzeciego Wieku
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (271-280)
Klasyfikacja JEL: D12 P46 J14 I26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zweryfikowanie tezy sformułowanej w tytule. Jego realizacji posłużyły badania własne przeprowadzone wśród 229 słuchaczy UTW w Nowym Sączu. Część empiryczną pracy poprzedziły rozważania teoretyczne na temat czasu wolnego, osób starszych, seniorów jako podmiotów rynku i specyfikacji ich potrzeb.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bombol, M., Dąbrowska, A. (2003). Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Warszawa: Liber.
2.Boni, M. (red.). (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rasy Ministrów.
3.Cieloch, G., Kuczyński, J., Rogoziński, K. (1992). Czas wolny – czasem konsumpcji? Warszawa: PWE.
4.Jung, B. (2003). Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 17–29.
5.Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług czasochłonnych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, 2, 14–25.
6.Maslow, A.H. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
7.Prognoza ludności na lata 2014–2050 (2014). Warszawa: GUS.
8.Raport o kapitale intelektualnym Polski (2010). Warszawa: Zespól Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
9.Ritzer, G. (2009). Magiczny świat konsumpcji, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwa Literackie Muza S.A.
10.Wróblewska, I., Błaszczuk, J. (2012). Uniwersytet trzeciego wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze – badania własne. Nowiny Lekarskie, 81 (1), 31–35.