Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-40
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH

Autorzy: Iwona Wilk
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: ekoagroturystyka ekoagroturysta oferta ekoagroturystyczna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (435-444)
Klasyfikacja JEL: Q01 Z32 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione oczekiwania ekoagroturystów w stosunku do wybranych aspektów oferty ekoagroturystycznej. Ekoagroturyści cenią sobie możliwość dostosowania nabywanej oferty turystycznej do swoich indywidualnych potrzeb. Dotyczy to również ceny usługi ekoagroturystycznej, w odniesieniu do której oczekiwana jest szeroka gama rabatów. Chcieliby oni także w trakcie pobytu mieć szeroki dostęp do żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi, jednak bez konieczności ponoszenia związanych z tym dodatkowych kosztów. Ekoagroturyści deklarowali też chęć osobistego angażowania się w trakcie pobytu w działania proekologiczne realizowane przez gospodarstwo.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2006). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
2.Privitera, D. (2010). The Importance of Organic Agriculture in Tourism Rural. Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT, 4, 59–64.
3.Sobczyk, M. (2005). Statystyka. Warszawa: PWN.
4.Ziółkowski, B. (2006). Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska – próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51, 2, 224–229.