Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

Autorzy: Joanna Dyczkowska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: operator logistyczny działania marketingowe klient indywidualny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (89-98)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule został zaprezentowany proces zakupowy usługi logistycznej w przypadku klienta indywidualnego. Instrumenty marketingowe wpływające na zachowanie nabywców są związane z kształtowaniem kompozycji marketingowej przez operatorów logistycznych na rynku polskim. Konsumenci skupiają się tylko na niektórych czynnikach wpływających na kształtowanie oferty usługowej. Określenie pozycji usług logistycznych na rynku polskim może wpłynąć na zmianę działania przedsiębiorstw TSL.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Garbarski, L. (1998). Zachowanie nabywców. Warszawa: PWE.
2.Kieżel, E. (red.). (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
3.Kieżel, E., Smyczek, S. (red.). (2011). Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Warszawa: Placet.
4.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowanie nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWN.
5.Mruk, H., Pilarczyk, B., Sławińska, M. (2012). Marketing. Koncepcje – strategie – trendy. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
6.Perenc, J. (red.). (2008). Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
7.Rosa, G., Peszko, K., Chrąchol, U. (2015). Zachowanie konsumentów a budowanie relacji na rynku edukacji wyższej. Handel Wewnętrzny, 3 (355).
8.Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
9.Witek, J. (2011). Zachowania konsumentów – wyzwaniem rynku. W: G. Rosa, J. Perenc (red.), Zachowania nabywców. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
10.Żurawik, B., Żurawik, W. (1996). Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.