Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-36
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
SPOŻYCIE PIECZYWA I PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP SPOŁOCZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE

Autorzy: Joanna Stanisławska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Izabela Kurzawa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: pieczywo gospodarstwa domowe preferencje konsumpcyjne funkcja popytu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (391-402)
Klasyfikacja JEL: D10 D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza spożycia pieczywa i artykułów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych ludności w Polsce w latach 2005 i 2013. Podjęto ponadto próbę określenia preferencji konsumpcyjnych w zakresie pieczywa i produktów zbożowych. Analiza została oparta na ekonometrycznych modelach spożycia przy zastosowaniu potęgowo-wykładniczej funkcji popytu.Zaobserwowano spadek spożycia pieczywa i produktów zbożowych we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych ludności w 2013 roku w stosunku do 2005 roku. Na podstawie przeprowadzanych badań można stwierdzić, że występują istotne różnice w preferencjach konsumpcyjnych między grupami społeczno-ekonomicznymi w zakresie pieczywa i produktów zbożowych w Polsce w 2005 i 2013 roku.

Bibliografia

1.Budżety gospodarstw domowych w 2005 r. (2006). Warszawa: GUS.
2.Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
3.Charlier, E., Melenberg, B., Soest, A. (2001). An Analysis of Housing Expenditure Using Semipara-Metric Models and Panel Data. Journal of Econometrics, 101, 71–107.
4.Chmielewska, B. (2000). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników. Warszawa: IERiGŻ.
5.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2013). Marnowanie żywności jako problem społeczny. Handel Wewnętrzny, 4 (345), 14–26.
6.Deaton, A., Case, A. (1988). Analysis of Household Expenditures. Living Standards Measurement Study Working Paper, 28.
7.Goryńska-Goldman, E., Sznajder, M. (2012). Wybrane zachowania i zwyczaje konsumentów na rynku pieczywa w Polsce. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
8.Kurzawa, I., Wysocki, F. (2007). Ekonometryczna analiza preferencji konsumpcyjnych artykułów żywnościowych według wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia, 14, 569–577.
9.Liberska, A. (2003). Poradnik handlowca. Raport nr 8. Pobrane z: http://www.poradnikhandlowca.com.pl (15.10.2015)
10.Welfe, W. (1978). Ekonometryczne modele rynku. Modele konsumpcji. Warszawa: PWE.
11.Wysocki, F., Kurzawa, I. (2002). Analiza kształtowania się konsumpcji żywności w Polsce w ujęciu terytorialnym. W. W. Poczta, F. Wysocki (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unia Europejską (s. 399–422). Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.
12.Wysocki, F., Kurzawa, I. (2004). Preferencje konsumpcyjne żywności gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych ludności. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 38–51.
13.Zalega, T. (2007). Konsumpcja – podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.