Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-37
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC INNOWACJI PRODUKTOWYCH NA RYNKU KOSMETYCZNYM

Autorzy: Anna Suszek- Namroży
Akademia Morska w Gdyni

Romuald Zabrocki
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: innowacje postawy zachowania kobiet rynek kosmetyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (403-412)
Klasyfikacja JEL: D12 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rezultat badań oceny postaw i zachowań kobiet wobec innowacji produktowych na rynku kosmetycznym przeprowadzonych na terenie Trójmiasta na początku 2015 roku. Analiza wyników wykazała, że dla zdecydowanej większości respondentek produkty i zabiegi kosmetyczne są ważne w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Najczęstszymi powodami zakupu produktów kosmetycznych są: cena, własne preferencje i upodobania oraz innowacyjność. Zakup nowego produktu kosmetycznego najczęściej motywowany jest przez: chęć wyróżnienia się w środowisku, wiarę w lepszą skuteczność działania nowego produktu lub usługi oraz zastosowanie w jego produkcji nowego składnika lub materiału. Analiza wyników wykazała, że najczęściej o zakupie kosmetyku/zabiegu innowacyjnego decyduje cena.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dietl, J. (1985). Marketing. Warszawa: PWE.
2.Jazukiewicz, Z. (2007). Nano gorączka, Przegląd Techniczny, 6, 6–7.
3.Komisja Europejska (2011). Zalecenie Komisji z 18.10.2011 dotyczące definicji nanomateriału. Dz.Urz. UE 2011/696/UE.
4.Lundvall, B.Å., Vinding, A.L. (2004). Product Innovation and Economic Theory – User- -Producer Interaction in the Learning Economy, Research on Technological Innovationand Management Policy. Elsevier Ltd. Book Series: Research on Technological Innovation, Management and Policy.
5.Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Placet.
6.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWN.
7.Rodewald, D. (2011). Charakterystyka produktów kosmetycznych z nanosrebrem dostępnych na polskim rynku. W: Interdisciplinary Scientific Conference for PhD Students (s. 876–882). Hradec Králové.
8.Rodewald, D., Foltynowicz, Z. (2011). Nanokosmetyki jako nowy trend w przemyśle kosmetycznym. Świat Przemysłu Kosmetycznego, 4, 12–15.
9.Szlecht, A., Schroede, G. (2010). Zastosowanie nanotechnologii w kosmetologii. W: G. Schroeder (red.), Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Warszawa: Cursiva.
10.Wiszniewski, W. (1999). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.