Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
DESIGN MANAGEMENTJAKO ODPOWEIDŹ NA WYZWANIA STAWIANE PRZEZ KONSUMENTÓW PRZYSZŁOŚCI

Autorzy: Katarzyna Caban-Piaskowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Słowa kluczowe: design management wzornictwo sztuka wyzwania stawiane przez konsumentów potrzeby konsumenta
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (57-64)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań stawianych przez konsumentów przyszłości z punktu widzenia design management. Konsumenci oczekują, że produkty, które będą im oferowane, będą ich zaskakiwały, że przedmioty codziennego użytku będą wyglądały inaczej i że będą niepowtarzalne. Spełnienie takich wyzwań będzie decydowało o przewadze konkurencyjnej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu koncepcji design management w funkcjonowaniu organizacji. Tekst powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego z wieloletnim pracownikiem Desy.

Bibliografia

1.Best, K. (2006). Design Management – Managing Design Strategy, Process and Implementation. Lausanne: AVA Publishing.
2.Best, K. (2009). Design management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu. Warszawa: PWN.
3.Blaich, R., Blaich, J. (1993). Product Design and Corporate Strategy: Managing the Connection for Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill.
4.Bonaccorsi, A. (2008). Search Regimes and the Industrial Dynamics of Science. Springer: Minerva.
5.Borja de Mozota, B. (2006). The Four Powers of Design: A Value Model for Design Management. Design Management Journal, 17, 44–53.
6.Bruce, M., Bessant, J. (2002). Design in Business: Strategic Innovation through Design. Edinburgh Gate: Pearson Education.
7.Caban-Piaskowska, K. (2013). Design management – wybrane aspekty funkcjonowania multiinterdyscyplinarnych zespołów projektowych. Folia Oeconomica, 283, 57–67.
8.Cooper, R., Press, M. (1995). The Design Agenda: A Guide to Successful Design Management. Chichester: John Wiley & Sons.
9.Farr, M. (1965). Design Management. Why is it Needed Now? Design Journal, 200, 38–39.
10.Farr, M. (1966). Design Management. London: Hodder and Stoughton.
11.Gorb, P. (1990a). Design as a Corporate Weapon. W: P. Gorb (red.), Design Management (s. 1–9). London: Papers from the London Business School. Architecture, Design and Technology Press.
12.Gorb, P. (1990b). Introduction: What is Design Management. W: P. Gorb (red.), Design Management (s. 67–80). London: Papers from the London Business School. Architecture, Design and Technology Press.
13.Kotler, Ph., Rath, G.A. (1984). Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool. Journal of Business Strategy, 5, 16–21.
14.Lorenz, C. (1987). The Design Dimension: The New Competitive Weapon for Business. Oxford: Blackwell Publisher.
15.McBride, M. (2007). Design Management: Future Forward. Design Management Review, 18, 17–22.
16.Turner, R., Topalian, A. (2002). Core Responsibilities of Design Leaders in Commercially Demanding Environments. London: Design Leadership Forum Inaugural Session.
17.Veryzer, R.W. (2000). Design and Consumer Research. Design Management Journal, Academic Review, 1, 64–73.