Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG

Autorzy: Marcin Lipowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: proces zakupu poszukiwanie informacji wielokanałowość zachowania konsumenta
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono problem multikanałowości w zachowaniach zakupowych konsumentów w odniesieniu do etapu poszukiwania informacji o usłudze. Autor analizuje problematykę wielokanałowych procesów zakupu, porównując kanał stacjonarny, telefoniczny i internetowy. Badania ilościowe zachowań konsumentów w odniesieniu do szerokiego spektrum usług pozwoliły scharakteryzować atrybuty analizowanych kanałów oraz determinanty intencji ich użycia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bondos, I. (2016). Komplementarność źródeł informacji o produktach trwałego użytku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, 108 (35), 117–126.
2.Bruggen, G.H., Antia, K.D., Jap, S.D, Reinartz, W.J., Pallas, F. (2010). Managing Marketing Channel Multiplicity. Journal of Service Research, 13 (3), 331–340.
3.Kim, J.S., Ratchford, B.T. (2012). Consumer Choice and Use of Multiple Information Sources for Automobile Purchases. International Journal of Electronic Commerce, 16 (3), 7–40.
4.Konuş, U., Neslin, A.S., Verhoef, P.C. (2014). The Effect of Search Channel Elimination on Purchase Incidence, Order Size and Channel Choice. International Journal of Research in Marketing, 31 (1), 49–64.
5.Kwak, H. (2012). Self-disclosure in Online Media. An Active Audience Perspective. International Journal of Advertising, 31 (3), 485–510.
6.Lipowski, M. (2015a). Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów. Handel Wewnętrzny, 3, 131–140.
7.Lipowski, M. (2015b). How We Buy Services? – Preliminary Observation Results. Proceedings of the MakeLearn and TIIM, 1303–1310.
8.Lipowski, M. (2016). Kanał komunikacji a kanał dystrybucji – zanikanie różnic i ich konsekwencje. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, 99–107.
9.Neslin, S.A., Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M.L., Thomas, J.S., Verhoef, P.C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 9 (2), 95–112.
10.Park, J.K., Chung, HE., Weon, S.Y. (2009). Is the Internet a Primary Source for Consumer Information Search?: Group Comparison for Channel Choices. Journal of Retailing and Consumer Services, 16 (2), 92–99.
11.Peterson, R.A., Merino, M.C. (2003). Consumer Information Search Behavior and the Internet. Psychology and Marketing, 20 (2), 99–121.
12.Ratchford, B.T., Talukdar, D., Lee, M.S. (2001). A Model of Consumer Choice of the Internet as an Information Sources. International Journal of Electronic Commerce, 5 (3), 7–21.
13.Stern, L.W., El-Ansary, A.I., Coughlan, A.T. (2002). Kanały marketingowe. Warszawa: PWN.
14.Trampe, D., Konuş, U., Verhoef, P.C. (2014). Customer Responses to Channel Migration Strategies Toward the E-channel. Journal of Interactive Marketing, 28 (4), 257–270.
15.Vanheems, R., Kelly, J.S., Stevenson, K. (2013). The Internet, the Modern Death of a Salesman: Multichannel Retailing Impact. International Journal of Marketing Communications, 5 (2), 91–100.
16.Verhoef, P.C., Kannan, P.K., Inman, J.J. (2015). From Multi-Channel Retailing to Omni- Channel Retailing. Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. Journal of Retailing, 9 (2), 174–181.
17.Verhoef, P.C. Neslin, S.A., Vroomen, B. (2007). Multichannel Customer Management: Understanding the Research-Shopper Phenomenon. International Journal of Research in Marketing, 24, 129–148.