Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Autorzy: Anna Maria Nikodemska- Wołowik
Uniwersytet Gdański

Katarzyna Andruszkiewicz
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: usługi edukacyjne generacja Y komunikacja marketingowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (291-300)
Klasyfikacja JEL: I23 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wobec zjawiska komercjalizacji usług edukacyjnych, zwłaszcza na poziomie pomaturalnym, konieczna jest intensyfikacja działań marketingowych podporządkowanych spójnej strategii oferenta tychże usług. Za cel niniejszego artykułu przyjęto wstępną identyfikację czynników decydujących o wyborze uczelni dokonanym przez osoby rozpoczynające pierwszą fazę edukacji akademickiej. Jego osiągnięciu służyły badania empiryczne zrealizowane na próbie 342 przedstawicieli segmentu określanego mianem generacji Y. Wyniki rzeczonych badań dowiodły, iż pozyskanie tej klienteli wymaga wdrażania innowacyjnych narzędzi komunikacji marketingowej przy jednoczesnym stosowaniu wybranych metod tradycyjnych. Ponadto wykazały, że obok bieżącego monitorowania dynamiki zachowań Millennials nieodzowne staje się wniknięcie w ich świat, aby zrozumieć motywy postępowania i uniknąć schematycznej, stereotypowej jego interpretacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cichoń, S. (2012). Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3 (25), 11–27.
2.Dostatnia, A. (red.). (2014). Raport: OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów. Odyseja PR, Mobile Institute, Mexad.
3.Goldman Sachs (2015). Millennials: Coming of Age. Pobrane z: www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials/index.html (15.01.2016).
4.GUS (2014). Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r. Warszawa.
5.Lantos, G.P. (2014). Marketing to Millennials: Reach the Largest and Most Influential Generation of Consumers Ever. Journal of Consumer Marketing, 31 (5), 401–403.
6.MNiSW (2013). Raport Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Warszawa.
7.Pabian, A. (2014). Produkt kształceniowy w kontekście tworzenia wartości na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Marketing i Rynek, 5, 21–29.
8.Winograd, M., Hais, M.D. (2011). Millennial Momentum: How a New Generation is Remaking America. New Brunswick: Rutgers University Press.