Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
OCENA ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH I REALIZACJI FUNKCJI ŻYWIENIOWEJ RODZINY PRZEZ WYBRANĄ GRUPĘ MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH

Autorzy: Anna Platta
Akademia Morska w Gdyni

Anna Suszek- Namroży
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe funkcje żywieniowe rodziny reklama telewizyjna młodzież
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (339-350)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań bezpośrednich dotyczące oceny zachowań żywieniowych i udziału w realizacji funkcji żywieniowej rodziny wybranej grupy uczniów mieszkających na wsi, w wieku 16–18 lat, uczących się w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie w województwie pomorskim. Niski wpływ reklamy na podejmowane decyzje o zakupie produktów spożywczych zadeklarowało 41,4% badanej grupy uczniów, a duży wpływ 4,3%. Produktami najczęściej kupowanymi przez młodzież były jogurty, desery mleczne i soki owocowe. Stwierdzono, że płeć jest czynnikiem różnicującym zaangażowanie badanej grupy młodzieży w wykonywanie prac związanych z realizacją funkcji żywieniowej rodziny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarniecka-Skubina, E., Namysław, I. (2008). Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (61), 129–143.
2.Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska, T. (2004). Kompendium wiedzy o żywności żywieniu i zdrowiu. Warszawa: PWN.
3.Goryńska-Goldmann, E., (2010). Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (18), 41–48.
4.Goryńska-Goldmann, E., Ratajczak, P. (2010). Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (18), 41–42.
5.Jeżewska-Zychowicz, M. (2004a). Ocena poziomu wiedzy żywieniowej młodzieży w wieku 13–15 lat w perspektywie prewencji chorób dietozależnych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 31, Suplement cz. 2, 86–98.
6.Jeżewska-Zychowicz, M. (2004b). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Jeżewska-Zychowicz, M. (2006). Wpływ wybranych cech indywidualnych i środowiskowych na zachowania żywieniowe młodzieży. Warszawa: Wyd. SGGW.
8.Komosińska, K., Woynarowska, B., Mazur, J. (2001). Zachowania żywieniowe związane z żywieniem młodzieży szkolnej w latach 1990–1998. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 1 (28), 17–25.
9.Kowieska, A., Biel, W., Stanisławski, A. (2007). Zwyczaje żywieniowe i czynniki wyboru żywności wśród młodzieży szkoły średniej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, ½ (34), 727–732.
10.Nielsen, S.J., Popkin, B.M. (2004). Changes in Beverage Intake Between 1977 and 2001. American Journal of Preventive Medicine, 27, 205–210.
11.Pilska, M., Jeżewska-Zychowicz, M. (2008). Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: PWN.