Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
MOTYWY I BARIERY KONSUMPCJI INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Autorzy: Anna Jasiulewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: innowacyjny produkt żywnościowy konsument motywy bariery konsumpcji
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (133-142)
Klasyfikacja JEL: D10 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej problematyki uwarunkowań akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych przez konsumentów. Przedstawiono również wybrane wyniki własnych badań ankietowych prezentujące motywy zakupu oraz bariery konsumpcji tych produktów. Z analizy literatury przedmiotu i rezultatów badań wynika, że motywem lub barierą mogą być cechy samej innowacji, cechy konsumenta oraz cechy środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, M. (2008). Zachowanie konsumentów w procesach adopcji innowacji na rynku owoców. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 221–231). Warszawa: Wyd. SGGW.
2.Arts, J.W.C., Frambach, R.T., Bijmolt, T.H.A. (2011). Generalizations on Consumer Innovation Adoption: A Meta-Analysis on Drivers of Intention and Behavior. International Journal of Market Research, 28 (2), 134–144.
3.Górska-Warsewicz, H. (2003). Innowacje produktowe w opinii konsumentów. Przemysł Spożywczy, 3, 34–36.
4.Jasiulewicz, A. (2014). Zachowania konsumentów na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych. Marketing i Rynek, 6, 251–264.
5.Jeżewska-Zychowicz, M. (2007). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
6.Jeżewska-Zychowicz, M. (2012). Uwarunkowania akceptacji nowych produktów żywnościowych. W: A. Kropiwiec (red.), Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Jeżewska-Zychowicz, M. (2014). Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (97), 5–17.
8.Labay, D.G., Kinnear, T.C. (1981). Exploring the Consumer Decision Process in the Adoption of Solar Energy Systems. Journal of Consumer Research, 8, 271–276.
9.Laskowski, W., Górska-Warsewicz, H. (2014). Czynniki ekonomiczne determinujące wybory konsumenckie. W: Gęstość odżywcza spożywanych racji pokarmowych w Polsce. Próba oszacowania i oceny wpływu statusu ekonomicznego (s. 25–34). Warszawa: Wyd. Laskowski.
10.Loebinitz, N., Grunert, K.G. (2015). Evaluative Conditioning of Food Technologies. Psychology & Marketing, 32 (7), 725–741.
11.Lowe, B., Alpert, F. (2015). Forecasting Consumer Perception of Innovativeness. Technovation, 45–46, 1–14.
12.Makała, H., Olkiewicz, M. (2004). Zasady opracowania nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów na przykładzie mięsa i jego przetworów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (38), 120–133.
13.Kraszewska, M. (2011). Determinanty akceptacji innowacji przez konsumentów na rynku owoców i przetworów owocowych – przegląd literatury. W: M. Adamowicz (red.), Konsumenci a innowacje na rynku owoców (s. 74–85). Warszawa: Wyd. SGGW.
14.Panasiewicz, M., Mazur, J., Nadulski, R., Zawiślak K., Sobczak P. (2014). Wybrane aspekty innowacyjności oraz zasad i procedur opracowywania nowego produktu spożywczego. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3 (11), 15–19.
15.Park, J., Gunn, F., Lee, Y.H., Shim, S. (2015). Consumer Acceptance of Revolutionary Technology- Driven Product: The Role of Adoption in the Industrial Design Development. Journal of Retailing and Consumer Services, 26, 115–124.
16.Ronteltap, A., Van Trijp, J.C.M., Renes, R.J., Frewer, L.J. (2007). Consumer Acceptance of Technology-Based Food Innovations: Lessons for the Future of Nutrigenomic. Appetite, 49, 1, 1–17.
17.Rudnicki, L. (2012). Konsument w polityce rozwoju nowego produktu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20 (1), 137–147.
18.Tuorilla, H., Läahtenmaki, L., Pohjalainen, L., Lotti, L. (2001). Food Neophobia Amon the Finns and Related Responses to Familiar and Unfamiliar Foods. Food Quality and Preference, 12 (1), 29–37.