Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations

Autorzy: Marta Gaj
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wydział Zarządzania

Anna Dorobisz
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: wizerunek organizacji kryzys w organizacji zarządzanie kryzysem
Data publikacji całości:2018-03-30
Liczba stron:8 (37-44)
Klasyfikacja JEL: M30 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę związaną z zarządzaniem wizerunkiem organizacji podczas sytuacji kryzysowej. W części wstępnej autorki definiują podstawowe pojęcia. Kolejnym elementem jest ujęcie teoretyczne sytuacji kryzysowej oraz jej charakterystyka w odniesieniu do metod zarządzania kryzysem organizacji. Ponadto w treści artykułu znalazły się informacje dotyczące znaczenia public relations oraz możliwości podejmowania komunikacji z mediami podczas zdarzeń o charakterze nagłym. Część praktyczna opisuje najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa podczas takich zdarzeń. Ostatnim elementem artykułu jest studium przypadku dotyczące rzeczywistej sytuacji kryzysowej oraz sposobu zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustine, N. (1995). Managing the Crisis You Tried to Prevent. Harvard Business Review, 73 (6), 147–160. Danone mierzy się z kryzysem dotyczącym wody Żywioł Żywiec Zdrój (2017). Pobrane z: www. press.pl (1.08.2017).
2.Davis, A. (2008). Wszystko, co powinieneś widzieć o PR. Odpowiedzi na 500 najważniejszych pytań. Poznań: Rebis.
3.Gregory, A. (red.) (2005). Skuteczne techniki PR. Gdańsk: GWP.
4.Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Grocki R. (2012). Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Warszawa: Difin.
6.Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public Relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w organizacji. Warszawa: Difin.
7.Kral, Z., Zabłocka-Kluczka, A. (2004). Sposób postrzegania kryzysów w polskich przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 46–56.
8.Mitroff, I.I., Pearson, C.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Warszawa: Businessman Book, Business Press.
9.Smektała, T. (2001). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wrocław: Astrum.
10.Wosińska, M. (2016). Żywiec Zdrój. Zarządzanie kryzysem na 4+, Pobrane z: www.proto.pl (1.08.2017).
11.Wróblewski, R. (2010). Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 14 (87), 49–66.