Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Wykorzystanie metody obserwacji w badaniu zachowań klienta w miejscu sprzedaży

Autorzy: Kamila Szymańska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zachowania w sklepie zachowania klienta badania etnograficzne badania jakościowe obserwacja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (27-40)
Klasyfikacja JEL: M30 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zasadności wykorzystania metody obserwacji jawnej w badaniu zachowań nabywców w miejscu sprzedaży. W przypadku zachowań rutynowych i krótkotrwałych silnie uzależnionych od determinant marketingowych i pozamarketingowych oraz takich, w przypadku których można się spodziewać luki między deklaracjami i dokładnością pamięci badanych oraz zachowaniami rzeczywistymi, wykorzystanie obserwacji jest uzasadnione. Podstawę opracowania stanowi analiza dostępnej literatury przedmiotu oraz badania własne prowadzone wśród klientów sklepów wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem metody osobistej obserwacji w naturalnym środowisku. Badania te dotyczyły ogólnych aspektów zachowań w przestrzeni sklepowej (planowanie i organizacja zakupów). Badani klienci byli zróżnicowani pod względem przygotowania do zakupów, a większość z nich, mimo ogólnej znajomości sklepu, musiała poszukiwać właściwych alejek. Wszystko to przełożyło się na czas spędzony przez poszczególnych klientów w sklepie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Churchill, G.B. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Jaciow, M., Maciejewski, G. (red.). (2013). Jakościowe badania marketingowe w Internecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3.Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Kaczmarek, M., Olejnik, I., Springer, A. (2013). Badania jakościowe – metody i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
5.Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Maison, D., Noga-Bogomilski A. (red.). (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
7.Marak, J. (2016). Obserwacje. W: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Mazur, Z. (2010). Podstawy badań marketingowych. Szczecin: Albatros.
9.Nikodemska-Wołowik, A.M. (2008). Klucz do zrozumienia nabywcy. Jakościowe badania marketingowe. Warszawa: Grupa Wydawnicza Verde.
10.Pfaff, D. (2010). Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo BC.edu.
11.Pranulis, V.P., Drewniak, R. (2012). Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wilno–Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
12.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83.