Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-32
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych

Autorzy: Mariusz Woźniakowski
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Marketingu
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa media społecznościowe social media
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (315-324)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesny marketing wymaga od przedsiębiorstw skntecznej komunikacji za­równo z klientami obecnymi, jak i potencjalnymi. Jest to szczególnie istotne w branżach wysoce konkurencyjnych, jak telekomunikacyjna. Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji marke­tingowej stały się obecnie media społecznościowe, które dają wiele możliwości prowadzenia dialogu z otoczeniem. W niniejszym artyknle przedstawiono zarys polskiego rynku operatorów komórkowych, zdefiniowano media społecznościowe oraz zaprezentowano wyniki badań wła­snych autora na temat wykorzystania mediów społecznościowych przez sieci komórkowe w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiec, T. (2016). 15 sposobów na wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie. Po¬brane z: http://czaplicka.eu/ 15-sposobow-na-wykorzystanie-mediow-spolecznosciowych¬w-biznesie/ (17.08.2016).
2.Czech, M. (2017). Media społecznościowe w biznesie. Pobrane z: http://marketing ibiz-nes.pl/social-media/media-spolecznosciowe-w-biznesie (12.01.2017).
3.Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social media marketing. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
4.Jędrych, E. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracownikami w organizacjach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 6 (44), 120.
5.Kaplan, M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, I (53), 59-68.
6.Kaznowski, D. (2016). Social media - społeczny wymiar internetu. W: J. Krolewski, P. Sala (red.), £-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 89). Warszawa: Wydawnic¬two Naukowe PWN.
7.Kotler, Ph., Kartąjaga, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes
8.Martyniuk, D., Jar, K., Suszek, E. (2016). Biznes społecznościowy - nowa era w komunikacji biznesowej. Warszawa: Deloitte.
9.Piotrowska, M. (2015). Marketing w erze 3.0. Marketer+, 5-8, 6-8.
10.Podlaski, A. (2011). Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media.
11.Gliwice: Helion.
12.Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce (2016). Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
13.Prawo Telekomunikacyjne. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489, 1579, 1823.
14.Sieci komórkowe w Polsce. Pobrane z: http://super-sim.pl/sieci-komorkowe-w-Polsce (26.01.2017).
15.Raport o stanie ryuku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku (2016). Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
16.Rheingold, H. (1993). The virtual community. Homesteading on the electronic frontier. Addison¬Wesley, Reading MA.
17.Social media w biznesie. Pobrane z: http://www.forbes.pl/jak-wykorzystywac-social-media-w-biznesie.artykuły, 1784 72,1,1.htrnl (15.09.2015).
18.Woźniakowski, M. (2015). Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej największych polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 6, 19.
19.Woźniakowski, M. (2016). Marketing społecznościowy w polskich przedsiębiorstwach. Łódź:
20.Wydawnictwo Biblioteka. www.uke.gov.pl (1.12.2015).