Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Marketing innovation in the modern distribution channel with use of own brand
(Innowacje marketingowe w działaniach nowoczesnego kanału dystrybucji z zastosowaniem marki własnej)

Autorzy: Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Wala
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: innowacje marketingowe nowoczesny kanał dystrybucji marka własna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (167-177)
Klasyfikacja JEL: O32 M30 M40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem badawczy podjęty w artykule dotyczy identyfikacji rodzajów i znaczenia innowacji marketingowych w zakresie zastosowania marki własnej w nowoczesnym kanale dystrybucji handlu detalicznego. Autorki szukały odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu i różnorodności stosowanych innowacji marketingowych w nowoczesnych kanałach dystrybucji i form marki własnej. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie oparto na przeglądzie i analizie literatury przedmiotu, analizie danych wtórnych krajowych i zagranicznych ośrodków/agencji badawczych. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i rodzajów innowacji marketingowych w nowoczesnym kanale handlu detalicznego oraz marki prywatnej jako obszaru zastosowania innowacji marketingowych w kanale nowoczesnym. Stwierdzono, że w nowoczesnych kanałach dystrybucji stosowane są innowacje marketingowe w szerokim ujęciu, w celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, jak i zwiększania poziomu marketingowej użyteczności oferowanej konsumentom. Innowacje marketingowe i zastosowanie marki własnej stymulują sprzedaż sieci handlowych i są sferą rozbudowywania przestrzeni doświadczeń nabywców, choćby poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie komunikacji, obsługi, dokonywania zakupów, angażowania nabywców, udogodnień w sklepach wielkopowierzchniowych. W kanale nowoczesnym obserwowane są marki własne trzeciej generacji i ich stosowanie. Marki prywatne i własne sieci handlowych mają znaczenie w kształtowaniu struktury koszyka zakupowego nabywców. Innowacje marketingowe w obszarze instrumentów marketingu mix, stosowanych przez uczestników kanału nowoczesnego, mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania wartości dla nabywcy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dębek, K. (2013). Tłuste dzieci handlowych sieci. Retrived from: https://www.forbes.pl/przywodztwo/private-label-w-polsce-marki-rosna-pod-skrzydlami-sieci-handlowych/7q708tk (5.04.2018)
2.Doceniane marki własne, informacje prasowe, ARC Rynek i Opinia, Retrived from: http://www.arc.com.pl/doceniane_marki_wlasne-40999574-pl.html (14.02.2018)
3.Grewal, D., Ailawadi, K.L., Gauri, D., Hall, K., Kopalle, P., Robertson, J.R. (2011). Innovations in Retail Pricing and Promotions, Journal of Retailing, 11. Retrived from: https://www.forbes.pl/przywodztwo/private-label-w-polsce-marki-rosna-pod-skrzydlami-sieci-handlowych/7q708tk) (13.02.2018).
4.Karasiewicz, G., Trojnowski, M. (2016). Internacjonalizacja handlu detalicznego produktów spożywczych w Polsce. Problemy Zarządzania, 14/1 (57).
5.Kucharska, B. Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handludetalicznym. Retrived from: https://www.ue.katowice.pl/…/17_B.Kucharska_Trendy_w_zachowaniach….pdf (20.11.2017).
6.Linkoln, K., Thomassen, L. (2012). Marka prywatna. Jak przekształcić zagrożenia szanse dla detalisty i producent. Warszawa: Oficyna a Wolter Kluwer Business.
7.Lubańska, A. (2011). Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 87.
8.Marki Własne Lidl. Retrived from: https://marki.lidl.pl/ (14.02.2018).
9.Marki własne w Polsce (2017). Retrived from: http://adretail.pl/25309-marki-wlasne-w-polsce. (13.02.2018).
10.Ogórek, S. Sklepy chcą mieć swoją Coca-Colę. Marki własne coraz częściej mają logo. Retrived from: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/marki-wlasne-biedronka-lidl-produkty-markowe,55,0,2241335.html (7.04.2017).
11.PLMA’s International Private Label Yearbook, 2017 Retrived from: https://www.plmainternational.com/international-private-label-yearbook (5.04.2018)
12.Private label today. Retrived from: http://www.plmainternational.com/industry-news/private-label-today (14.02.2018).
13.Reformat, B. (2014). Nowe pokolenie „sprytnych” konsumentów jako efekt zjawiska „smart-shoppingu. Marketing i Rynek, 6.
14.Reformat, B. (2017). Innowacje marketingowe w sieciach handlowych – rodzaje, obszary zastosowań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 321.
15.Sławińska, M. (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych. Annales Universitatis Mariale Curie-Skłodowska, XLIX (1/H).
16.Sławińska, M. (2011). Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. W: B. Borusiak (ed.), Innowacje w marketingu i handlu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
17.Szkwarek, W. Kto produkuje marki własne. Sprawdzamy Biedronkę. Retrived from: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-produkuje-marki-wlasne-Sprawdzamy-Biedronke-7391027.html (5.04.2017).
18.Szumilak, J. (2007). Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
19.Śmigielska, G., Wiśniewska, S. (2015). Innowacje marketingowe w handlu detalicznym. Problemy Zarządzania, 14/1 (57/1).