Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Sferyczny model komunikacji marketingowej

Autorzy: Barbara Szymoniuk
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa model procesu komunikacji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:16 (193-208)
Klasyfikacja JEL: M30 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Klasyczne modele komunikacji marketingowej nie odzwierciedlają złożoności współczesnych procesów komunikacyjnych. W artykule zaproponowano nowy, graficzny model komunikacji marketingowej, o charakterze zintegrowanym, uwzględniający złożoność i dwukierunkowość procesów w środowisku hipermedialnym, jak również różne rodzaje „bliskości” uczestników procesu komunikacji. Model opracowano bazując na analizie literatury przedmiotu, a także na doświadczeniach autorki wynikających z planowania oraz realizacji kampanii komunikacji marketingowej na rzecz przedsiębiorstw, organizacji i instytucji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajdak, A. (2013). Komunikacja marketingowa polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów UE. Studia Ekonomiczne, 172, 11–22. Pobrano z: www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/1_A.Bajdak_Komunikacja_marketingowa....pdf (15.05.2017).
2.Bell family papers (1876). Library of Congress. Pobrano z: http://memory.loc.gov/mss/mcc/004/0001.jpg.
3.Bovee, C.L., Thill, J.V. (1986). Business communication today. New York: Random House.
4.Fill, C., Turnbull, S. (2016). Marketing communications: discovery, creation and conversations. Harlow: Pearson.
5.Hoffman, D.L., Novak, T.P. (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual foundations. Journal of Marketing, 60 (3), 50–68.
6.Kotler, Ph. (1988). Marketing management. Analysis, planning, implementation, and control. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
7.Kotler, Ph., Keller, K.L., Brady, M., Goldman, M. (2016). Marketing Management. Italy: Pearson.
8.Mazur, M. (1966). Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. Warszawa: PWN.
9.Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998). Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
10.Schramm, W. (1955). How communication works. W: W. Schramm (red.), The process and effects of mass communication (s. 3–26). Illinois: University of Illinois Press.
11.Shannon, C.E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27 (3), 379–423.
12.Słownik Cybernetyki (2017). Pobrano z: https://socjocybernetyka.wordpress.com/slownik/ (9.05.2017).
13.Szymoniuk, B. (red.). (2006). Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
14.Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
15.Waśkowski, Z. (2011). Strategiczny wymiar komunikacji rynkowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 208, 21–31.
16.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.